Bestemmingsplannen in procedure

Hier vindt u alle bestemmingsplannen waar we als gemeente op dit moment aan werken, dus voorbereiden of ontwikkelen. Klik op het plan voor meer informatie.

 • Ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht"

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 27 april tot en met 7 juni 2023 het ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht" met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp53Flitsbezorg-2001 ter inzage ligt.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 en besluit hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 84

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 84" op 3 april 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 13 april tot en met 24 mei 2023.

 • Vastgesteld achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

  28 maart 2023

  Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering van 6 maart 2023 de achtste herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost heeft vastgesteld.

 • Bestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden" en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde "Waterlandgoed De Noorden"

  24 januari 2023

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden, op 3 oktober door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2022 ter inzage

 • Bestemmingsplan Margrietstraat e.o. en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Margrietstraat e.o.

  24 oktober 2022

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Margrietstraat e.o." op 3 oktober 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2022.

 • Voorbereidingsbesluit Flitsbezorgsupermarkten

  12 mei 2022

  Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 9 mei 2022 het voorbereidingsbesluit ‘Flitssupermarkten’ is vastgesteld.

 • Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan Antoniapolder Plus

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Partiële herziening bestemmingsplan Antoniapolder Plus op 16 januari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 19 februari tot en met 2 maart 2023.

 • Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Centrumgebied, graaf Willemlaan

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Centrumgebied, graaf Willemlaan beschikbaar wordt gesteld voor inspraak.

 • Ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 58

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021 het ontwerp bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bpVrwgelenweg58-2001 ter inzage ligt.

 • Centrumgebied, Graaf Willemlaan: bestemmingsplan in voorbereiding

  08 april 2021

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het Centrumgebied, Graaf Willemlaan. Ligging: zuidwesten van WC De Schoof.

 • Ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan 'Rijksstraatweg 42b e.o.' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-2001 ter inzage ligt.

 • Besluit toepassing coördinatieregeling Dorpsstraat 62

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat, op grond van artikel 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op 5 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de aanvraag om omgevingsvergunning op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Dorpsstraat 62.

 • Voorontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 42b en omgeving

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 42b en omgeving beschikbaar wordt gesteld voor inspraak.

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde 'Het Jaagpad naast 1'

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Jaagpad naast 1' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-2001 ter inzage ligt.

 • Vooraankondiging bestemmingsplannen

  19 juni 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend diverse bestemmingsplannen voor te bereiden:

 • Bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49'

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 4 april tot en met 15 mei 2019 het bestemmingsplan 'Achterambachtseweg 49' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-3001 ter inzage ligt samen met het besluit om een hogere grenswaarde en de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Achterambachtseweg 49a. Het gecoördineerd besluit bundelt hiermee drie verschillende besluiten.

 • Vooraankondiging Diverse bestemmingsplannen

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend diverse bestemmingsplannen voor te bereiden:

 • Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht

 • Ontwerpbestemmingsplan Achter Vrouwgelenweg 80

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg achter nr 80' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-2001 ter inzage ligt.

 • Ontwerpbestemmingsplan Achterambachtseweg 49

  Gecoördineerd ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49-49a'

 • Ontwerpwijzigingsplan Nijverheidweg 35 Geluid

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Nijverheidsweg 35, Geluid’ ter inzage ligt van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018.