Centrumgebied, Graaf Willemlaan: bestemmingsplan in voorbereiding

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het Centrumgebied, Graaf Willemlaan. Ligging: zuidwesten van WC De Schoof.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het Centrumgebied, Graaf Willemlaan. Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken van het bestemmingsplan.

Begrenzing plangebied

Het plangebied beslaat het gebied ten zuidwesten van winkelcentrum De Schoof ter hoogte van de Graaf Willemlaan. Aan de zuidoostzijde wordt het gebied begrensd door de Tesselschadestraat, het appartementengebouw aan de Tesselschadestraat zijn geen onderdeel van het plangebied. Aan de noordwestzijde wordt het plangebied begrensd door de Van Godewijckstraat. Tot slot behoort de groenstrook (richting Cascade) tussen de vier bestaande appartementencomplexen tot het plangebied.

Doel

De beoogde ontwikkeling bestaat uit ruim 50% groen en water met veel aandacht voor het ontwerp van de openbare ruimte. Daarnaast worden drie woongebouwen toegevoegd voor twee belangrijke doelgroepen: jongeren en ouderen. In totaal worden 79 woningen mogelijk gemaakt en maximaal 250 m2 dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.

Als een ontwerp van dit plan is gemaakt, wordt dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure gebracht. In dit stadium liggen dus nog geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht en wordt onafhankelijke instanties niet om advies gevraagd. Heeft u naar aanleiding van deze bekendmaking vragen, neem dan via telefoonnummer 14 078 contact op met mevrouw Van Boxel van afdeling Beleid en Ontwikkeling.