Ontwerpbestemmingsplan Achter Vrouwgelenweg 80

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg achter nr 80' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Dat gedeelte van het perceel heeft op het ogenblik geen bouwvlak(ken) en het is daarom niet mogelijk om daar woningen te realiseren. Aan de orde is een partiële wijziging van het geldend bestemmingsplan Volgerlanden Oost. 

Stukken ter inzage
Van 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg achter nr 80, inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
-    Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp34Vrouwgelenw80-2001.
-    Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij geplaatst op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/Vrouwgelenweg achter 80.
-    De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De pdf-bestanden
regels
toelichting
toelichting bijlage
verbeelding

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan 'Vrouwgelenweg achter nr 80'. Een zienswijze moet uiterlijk 2 december schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 13 november 2020 een afspraak maken met dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2645.