Ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 27 april tot en met 7 juni 2023 het ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht" met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp53Flitsbezorg-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Flitsbezorgdiensten is een relatief nieuw type bedrijf dat zich in de laatste jaren in snel tempo heeft gevestigd in Nederland. Omdat het een nieuw type bedrijf betreft, bestaat er nog geen beleid en regelgeving. Middels een paraplubestemmingsplan stelt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht regelgeving voor de vestiging van flitsbezorgdiensten in de gemeente op. 

Het ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht" vervangt alle vigerende bestemmingsplannen op dit specifieke onderwerp. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de vestiging van flitsbezorgdiensten onder (ruimtelijke) voorwaarden mogelijk op bedrijventerreinen. Op alle andere locaties (zoals woon- en winkelgebieden) worden flitsbezorgdiensten niet toegestaan. 

Stukken ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Van 27 april tot en met 7 juni 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht" inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp53Flitsbezorg-2001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.    

pdf-bestanden
Ontwerp
Regels
Verbeelding

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan "Parapluplan Flitsbezorging Hendrik-Ido-Ambacht". Een zienswijze moet schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt tot uiterlijk 22 mei 2023 een afspraak maken met maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw N. van der Steen via 14 078.