Ontwerpbestemmingsplan Vrouwgelenweg 58

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021 het ontwerp bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bpVrwgelenweg58-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan

Om de bouw van een woning ter plekke van de huidige loods mogelijk te maken, wordt in het nieuwe bestemmingsplan een bouwvak opgenomen. 

Stukken ter inzage

Van 7 oktober 2021 tot en met 17 november 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58' inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bpVrwgelenweg58-2001.
  • De papieren versie van de stukken zijn tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestanden
toelichting
regels
verbeelding

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan het ontwerp bestemmingsplan 'Vrouwgelenweg 58'. Een zienswijze moet uiterlijk 17 november 2021 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 10 november 2021 een afspraak maken met mevr. N. Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling telefoonnummer 06 - 34300638.
 

 

 

 

 

Aanleiding van de herziening is het bouwen van een nieuwe woning naast de huidige woning. Om dit mogelijk te maken zal de huidige loods verwijderd worden. Aangezien er momenteel voor deze extra woning geen bouwvlak is opgenomen, moet het bestemmingsplan ter plaatse worden herzien. Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal in het derde kwartaal van 2021 in procedure worden gebracht.


Deze kennisgeving betreft alleen het voornemen tot het maken van het bestemmingsplan. Als een ontwerp van dit plan is gemaakt wordt dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en in procedure gebracht. Op dit moment liggen er dus nog geen stukken ter inzage, kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht en wordt onafhankelijke instanties nog niet om advies gevraagd. 


Mocht u naar aanleiding van deze bekendmaking vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Santbergen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078.