Ontwerpwijzigingsplan Nijverheidweg 35 Geluid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp van het wijzigingsplan ‘Nijverheidsweg 35, Geluid’ ter inzage ligt van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerp van het  wijzigingsplan ‘Nijverheidsweg 35, Geluid’ ter inzage ligt van donderdag 19 april 2018 tot en met woensdag 30 mei 2018.

Inhoud van het wijzigingsplan
In het bestemmingsplan 'Parapluherziening Geluid Aan de Noord ‐ Hendrik‐Ido‐Ambacht'  is een wijzigingsbevoegdheid voor geluidsemissies opgenomen. Van deze wijzigingsbevoegdheid wordt gebruik gemaakt om een onjuistheid van de geluidsnormen aan de Nijverheidsweg 35 te herstellen.

Stukken ter inzage
Van donderdag 19 april 2018 tot en met woensdag 30 mei 2018 ligt het ontwerp van het wijzigingsplan 'Nijverheidsweg 35, Geluid’ ter inzage.
Het ontwerpwijzigingsplan is in te zien op de site www.ruimtelijkeplannen.nl, onder publicatienummer NL.IMRO.0531.wp32geluidNweg35‐2001.
De papieren versie is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Pdf-bestand

ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan (1834 kB)

Zienswijzen
Gedurende de terinzagelegging kan een ieder een zienswijze indienen over het ontwerpuitwerkings- en wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u uiterlijk 30 mei 2018 contact op te nemen met de heer H. Stolk, te bereiken via doorkiesnummer (078) 770 2625.