Vooraankondiging bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend diverse bestemmingsplannen voor te bereiden:

Locatie 'Willem de Zwijgerstraat'
Het betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan Centrum. Deze partiële herziening maakt de bouw van 42 appartementen op het perceel van de voormalige Prinses Margrietschool mogelijk.
Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal in het derde kwartaal van 2019 in procedure worden gebracht.

Vrouwgelenweg 21-23
Het bouwen van 2 vrijstaande woningen ter vervanging van de bestaande twee-onder-één-kap op de percelen Vrouwgelenweg 21-23. Aangezien de woningen niet in het bouwvlak passen, moet het bestemmingsplan ter plaatse worden herzien.
Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal in het derde kwartaal van 2019 in procedure worden gebracht.

Jaagpad 1
De bouw van een nieuwe woning naast perceel Jaagpad 1. Aangezien op dit perceel geen bouwvlak is opgenomen, moet het bestemmingsplan ter plaatse worden herzien.
Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal het derde kwartaal van 2019 in procedure worden gebracht.

Rijksstraatweg 42b. e.o.
Gebruikmakend van de zogeheten ruimte-voor-ruimte regeling worden hier de kassen en opstallen gesloopt, waarna 5 woningen gerealiseerd kunnen worden. Een nieuw bestemmingsplan moet dit mogelijk maken.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt het derde of vierde kwartaal 2019 in procedure gebracht.

Rijksstraatweg 52 e.o.
Uitbreiding van het dierenpension, toevoeging van een bedrijfswoning en een horecagelegenheid. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.
Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal het derde of vierde kwartaal 2019 in procedure worden gebracht.

Naast Krommeweg 20
Een bedrijf gevestigd midden in het plangebied van Bedrijvenpark Ambachtsezoom moet verhuizen om de ontwikkeling van het bedrijvenpark mogelijk te maken. Een nieuwe locatie is gevonden naast Krommeweg 20. Er moet wel een nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld om deze vestiging mogelijk te maken.
Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal het derde of vierde kwartaal 2019 in procedure worden gebracht.

De Baak 16
Dit perceel is aangekocht in verband met de ontwikkeling van Bedrijvenpark Ambachtsezoom. De aankoop was te laat om dit bij het bestemmingsplan voor Bedrijvenpark Ambachtsezoom te betrekken. Daarom wordt een apart bestemmingsplan opgesteld, waarbij het perceel onderdeel wordt van Bedrijvenpark Ambachtsezoom.
Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal het derde of vierde kwartaal 2019 in procedure worden gebracht.

Naar aanleiding van deze vooraankondiging worden geen stukken ter inzage gelegd en kunnen geen zienswijzen worden ingediend; deze vooraankondiging betreft uitsluitend de mededeling dat een bestemmingsplan wordt voorbereid conform artikel 1.3.1 Bro.

Zodra een bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd, wordt dit bekendgemaakt in De Brug, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Tijdens deze terinzagelegging heeft u gelegenheid om uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.