Vrouwgelenweg 119

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor Bouwen | Planologisch afwijken op perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.