Bouwtekeningen bouwplannen De Laantjes/De Straatjes De Volgerlanden

Copyright
De bouwtekeningen die u op deze manier kunt inzien zijn auteursrechtelijk beschermd. Met uitzondering voor het eigen gebruik voor de betreffende omgevingsvergunning is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de architect (delen van) deze bouwtekeningen:

- te vermenigvuldigen;
- op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand;
- openbaar te maken in enige vorm of op enigerlei wijze.

U bent aansprakelijk voor schending van het auteursrecht en vrijwaart de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.