Vergunde bouwplannen

Hier vindt u een deel van de door de gemeente vergunde bouwplannen.

Bouwen IJdenhove nieuwe school Willem de Zwijger

  • Omgevingsvergunning;
  • Verkennend asbestonderzoek Van Kijfhoekstraat 302
  • Bijlagen tekeningen diversen