"Langeweg 101" bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "Langeweg 101" is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 6 november 2019 kon beroep worden ingesteld tegen het plan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 26 september 2019 tot en 6 november 2019 het vastgestelde bestemmingsplan 'Langeweg 101' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bplangeweg101-3001 ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de woning gelegen op het perceel aan de Langeweg 101 in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De woning maakte in het verleden deel uit van het achtergelegen glastuinbouwbedrijf. Dit tuinbouwbedrijf is reeds verkocht en wordt al geruime tijd geëxploiteerd door derden.
Op grond van de 'Wet Plattelandswoning' is het mogelijk om voormalige agrarische bedrijfswoningen aan te merken als plattelandswoning. Hierdoor mag ook iemand die niet aan het agrarische bedrijf verbonden is in de woning wonen. De woning behoud de agrarische bestemming en krijgt de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning’. Tegelijkertijd leidt het aanmerken als plattelandswoning niet tot een (milieukundige) beperking van het achtergelegen glastuinbouwbedrijf.

Stukken ter inzage

Van 26 september 2019 tot en met 6 november 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan 'Langeweg 101', inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale bestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bplangeweg101-3001;
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-bestanden

regels
toelichting
verbeelding
ontwerpbesluit raad

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;