Veiligheid

De gemeente heeft een belangrijke rol in de veiligheid van mensen in Hendrik-Ido-Ambacht.

Om de veiligheid van iedereen in Ambacht te vergroten, werkt de gemeente samen met veel verschillende organisaties, zoals de brandweer, de politie en de GGD. Natuurlijk bent u ook zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Goed voorbereid zijn op incidenten, groot en klein, kan veel leed voorkomen. De gemeente helpt u graag in het nemen van uw verantwoordelijkheden. U kunt contact met ons opnemen via veiligheid@h-i-ambacht.nl.

U belt 112 wanneer u denkt dat iemands leven in direct gevaar is en wanneer u denkt dat u getuige bent van een misdrijf.

Actueel nieuws van Ambacht Veilig op X

Politie

De politie in Hendrik-Ido-Ambacht is gevestigd in het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht. Taken van de politie zijn onder andere:

  • openbare orde en veiligheid bewaken
  • criminaliteit voorkomen en bestrijden
  • strafbare feiten opsporen
  • meer over politietaken

Ik wil contact met mijn wijkagent

Politiebureau (alleen op afspraak)
Weteringsingel 3
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Voor het doen van aangifte wordt u verzocht een afspraak te maken. Het bureau is te bereiken via 0900-8844.

Bent u getuige van een (dreigende) levensgevaarlijke situatie, bel dan het landelijk nummer 112.

Enkele politietips:

Beter een goede buur, dan een verre vriend
Meld bij u bevriende buren, dat u een avond niet thuis bent, of dat u op vakantie bent. Zij kunnen dan een oogje in het zeil houden. Ook zijn ze dan bedacht op vreemde geluiden, zodat zij bij onraad alarm kunnen slaan.
Laat een lampje in de woonkamer aan en laat de post achter de voordeur weghalen. Uw woning ziet er dan meer bewoond uit.

Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
Op het politiebureau liggen afwezigheidskaarten. U kunt deze invullen, met onder andere wie bij onraad als sleutelhouder gewaarschuwd kunt worden, wanneer u op vakantie bent.

Niets erin, dan ook niets eruit
Neem bij het verlaten van uw auto uw kostbare zaken mee. De politie treft regelmatig zaken open en bloot in de voertuigen aan, die in trek zijn bij het inbrekersgilde. Niet alleen de laptops, zonnebrillen en autoradio's of de frontjes daarvan, maar ook gevulde plastic-tassen trekken de aandacht. U weet wat er in zit, maar de dieven niet.

Zet uw fiets op slot en vast
Zorg dat uw fiets voorzien is van een deugdelijk ring- of kettingslot. Zet uw fiets op slot en bij voorkeur vast aan een object. Dit kan een fietsenklem zijn, een lantaarnpaal, of aan de fiets van uw metgezel. Dit bemoeilijkt het stelen enorm. Let er wel op, dat uw het overige verkeer hierdoor niet hindert.

Meld een verdachte situatie
Het komt nogal eens voor, dat u wat vreemds, verdachts of ongewoons ziet. Dat wordt niet altijd doorgegeven. En als het wordt doorgegeven dan vaak pas de volgende dag.
Meld het meteen. Vaak zijn dit de stukjes die we missen in het politieonderzoek.

Houd uw snelheid in de gaten
Wist u, dat u bij een snelheid van 50 km/h u elke seconde 13,9 m aflegt? Bij een noodstop met 1 seconde reactietijd en de beste remmen legt u dan 27,7 m af. De politie bekeurt bij een snelheid van 57 km/h of hoger: u legt dan per seconde 15,8 m af. Bij een noodstop met 1 seconde reactietijd is dat 36,3 m. 9 meter verder dan bij 50 km/h. De gemiddelde kruising is ongeveer 6 meter breed.

Telefoonnummers:
In geval van nood belt u het alarmnummer: 112
Geen spoed, wel politie. Landelijk Telefoonnummer 0900-8844 

Meer informatie over de politie vindt u op de website van de politie.

Handhaving

Naast politie draagt Handhaving bij aan een schoon, heel en veilig Ambacht. Onze handhavers (BOA's) kennen Hendrik-Ido-Ambacht op hun duimpje, maar worden ingehuurd van gemeente Dordrecht.

Bodycams

BOA's in dienst van gemeente Dordrecht mogen bodycams dragen, kleine camera's die beeld en geluid van de omgeving kunnen vastleggen. Het Ambachts college van B&W heeft besloten dat ook de handhavers in Hendrik-Ido-Ambacht een bodycam mogen dragen en gebruiken. Het gebruik van bodycams is aan regels gebonden, onder andere om uw privacy te beschermen. Informatie hierover vindt u op dordrecht.nl.

Meld Misdaad Anoniem

Weet jij iets over criminele activiteiten? Heb je iets gezien of herken je iemand op beelden? Die waardevolle informatie kan ertoe leiden dat daders worden opgespoord, criminaliteit wordt gestopt en Ambacht nog veiliger wordt.

Maar wanneer de dader jou kent, voel je je misschien niet veilig genoeg om je melding persoonlijk te doen. Gebruik dan Meld Misdaad Anoniem, kortweg M.

Anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem kan telefonisch via 0800-7000 en online via M.

Ambulance

Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid verzorgt alle ambulancehulpverlening en -vervoer in de regio Zuid-Holland Zuid.

Brandweer

Eerst redden, dan blussen is het motto van Brandweer Zuid-Holland-Zuid. Daarnaast geeft de brandweer voorlichting over hoe u brand kunt voorkomen.

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Deze organisatie coördineert de geneeskundige hulpverlening waarbij ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, het Rode Kruis en andere organisaties bij betrokken zijn.

Veiligheidsregio

In Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werken 17 gemeenten, hulpdiensten en andere organisaties samen om de regio veilig te houden en grote rampen te bestrijden.

Informatie over hulpdiensten zoals de brandweer, de politie en verpleging/ ambulances. Heeft u een van deze diensten met spoed nodig, bel dan 112.

PFAS 

Ook in onze regio bestaan zorgen over PFAS. Informatie over PFAS in onze regio is gebundeld op pfasinfo.nl.

Route gevaarlijke stoffen

Routering gevaarlijke stoffen HIA
Bebording routering gevaarlijke stoffen HIA

De route voor wegvervoer van gevaarlijke stoffen is in 2020 aangepast door de gemeenteraad. Redenen zijn:
- Eerdere aanpassing van wegenstructuur in de omgeving van bedrijventerrein Antoniapolder;
- Herziening op grond van wettelijke vereisten Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)
- Aansluiting op regionale uitgangspunten bij gemeentelijke routeringsbesluiten.

Nota vaststellingsprocedure gemeentelijke Route Gevaarlijke Stoffen HIA
Ontwerpbesluit Raadsvoorstel Routering gevaarlijke stoffen
Leidraad Bebording Route Gevaarlijke Stoffen Zuid-Holland Zuid

Maandelijkse alarmering sirenes

Als onze gemeente of regio getroffen wordt door een groot ongeval of dat dreigt te gebeuren, dan wordt u gealarmeerd via sirenes. Afhankelijk van de locatie en omstandigheden loeien de sirenes in de hele gemeente of een deel daarvan. De sirenes worden in heel Nederland elke eerste maandag van de maand om precies 12.00 uur getest.  

Wat doet u?

Gaat de sirene op een ander moment dan de eerste maandag van de maand? Ga dan direct naar binnen, sluit vervolgens ramen, buitendeuren, ventilatiesystemen en luister naar onze regionale rampenzender Radio Rijnmond: 93.4 FM of via www.rijnmond.nl.

Andere middelen

U kunt Veiligheidsregio ZHZ en Ambacht Veilig ook volgen op X: VRZHZ en ambachtveilig. Daarnaast is het verstandig om NL-Alert te instaleren op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op nl-alert.nl.

Veiligheidsrapportage 2023

Hoe goed slaagden we er in om Ambacht veilig te houden in 2023? Dat leest u in de Veiligheidsrapportage gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2023.

Op 11 oktober 2017 hielden we de Ambacht Veilig Dag in Cascade. Op deze leuke en informatieve dag gaven wij en vele andere organisaties tips over allerlei onderwerpen op het gebied van veiligheid.