APV

Door de gemeenteraad vastgestelde APV (Algemene Plaatselijke Verordening) 2021.

In de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV, staat de regelgeving over en rond openbare orde en veiligheid die in Hendrik-Ido-Ambacht geldt.

Algemene Plaatselijke Verordening

Algemene Plaatselijke Verordening bebouwde kom HIA