Reclamemateriaal verspreiden

Voor het verspreiden van reclame hebt u geen vergunning of toestemming nodig. Ook hoeft u dit niet te melden.

Wel moet u voldoen aan de gestelde voorwaarden. Die vindt u hieronder. Bevat het materiaal alleen uw mening, standpunten of visie en probeert u er niet een product mee te verkopen, dan valt het verspreiden van de stukken onder de grondwet vrijheid van meningsuiting.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
  • de uiting mag niet strijdig zijn  met de Nederlands Reclame Code
  • de stukken mogen geen negatieve gevolgen hebben voor de openbare orde (geen opruiend karakter van teksten); 
  • het is verboden om tijdens de weekmarkt reclame te verspreiden anders dan vanaf de eigen standplaats;
  • u zorgt er voor dat er geen flyers achterblijven in de openbare ruimte.