Standplaats aanvragen

U moet standplaatsvergunning hebben om bijvoorbeeld vis, kaas of loempia's vanuit een kraam/kar te bieden. Ook voor seizoensgebonden producten heeft u vergunning nodig.

U kunt ook vergunning vragen om voor een zeer korte periode producten te verkopen, zoals plantjes voor een goed doel of het bieden van diensten vanuit een kraam. Dan hebt u een incidentele standplaatsvergunning nodig. U vraagt om deze vergunning via het formulier standplaatsvergunning.

Voor standplaatsen op de weekmarkten gelden andere regels, neem voor informatie daarover contact op met afdeling Beheer Openbare Ruimte van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via 14 078 en gemeente@h-i-ambacht.nl.

Wanneer heb ik een standplaatsvergunning nodig?

U hebt vergunning nodig wanneer u vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats producten te koop aanbiedt, verkoopt of aflevert dan wel diensten aanbiedt waarbij u gebruik maakt van fysieke middelen zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Wat zijn de locaties voor de standplaatsen?

De locaties voor het innemen van een vaste standplaats zijn:

De locaties voor het innemen van een seizoensgebonden standplaats zijn:

Voor het innemen van een incidentele standplaats zijn geen specifieke locaties vastgesteld. Deze locaties worden getoetst aan de artikel 1:8 en artikel 5:18 de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het standplaatsenbeleid.

Wat is de maximale vergunningsduur?
 • Vaste standplaats: maximaal 5 jaar.
 • Seizoensgebonden standplaats: maximaal 4 aaneengesloten weken, uitgezonderd:
  o    Verkoop oliebollen (maximaal van 1 oktober t/m 31 januari)
  o    Verkoop kerstbomen (maximaal van 6 t/m 24 december).
 • Incidentele standplaats: maximaal 6 dagen, uitgezonderd:
  o    Standplaats ten behoeve van gezondheidsonderzoek en -wetenschap (maximaal 3 achtereenvolgende maanden)
Hoe lang duurt het?

Bij vaste- en seizoensgebonden standplaatsen wordt gewerkt met een inschrijfperiode. De vrijgekomen standplaatslocaties worden gepubliceerd op de website en in de lokale krant "De Kombinatie". Hierbij is ook de inschrijfperiode vermeld. Is de inschrijfperiode voorbij en zijn er geen standplaatshouders die een aanvraag hebben ingediend? Dan informeren wij u binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag over onze beslissing of u de vergunning voor het innemen van een standplaats krijgt.

Voor incidentele standplaatsen geldt dat wij u binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren over onze beslissing of u de vergunning voor het innemen van een standplaats krijgt.

Wat kost het?

De legeskosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning bedragen:

 • Vaste standplaats: € 293,--
 • Seizoensgebonden- of incidentele standplaats: € 59,--.

Kosten gebruik openbare ruimte:

 • Commercieel: € 24,- per dag
 • Niet-commercieel:€ 0,- per dag.

Voor de kosten van elektriciteit neemt u contact op met de gemeente via apv@h-i-ambacht.nl.

Wat stuur ik mee?
 • ondertekend aanvraagformulier;
 • kopie van uw legitimatiebewijs;
 • kopie van de W.A. verzekeringspolis;
 • uittreksel Kamer van Koophandel;
 • duidelijke foto's van de te-verkopen waren/middelen.
Wetgeving