Woningen en woonvoorzieningen

Wilt u een sociale huurwoning wonen in Hendrik-Ido-Ambacht, dan moet u zich inschrijven bij Woonkeus Drechtsteden

Wilt u een sociale huurwoning huren in Hendrik-Ido-Ambacht, dan schrijft u zich in bij Woonkeus Drechtsteden. Daarna begint u automatisch met het sparen van punten voor woon- en inschrijfduur. Met deze punten kunt u reageren op het woningaanbod in Hendrik-Ido-Ambacht en andere gemeenten in de regio.

Urgentie

In een beperkt aantal gevallen kunt u met voorrang in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Voor meer informatie over de voorwaarden van deze voorrangsregeling kunt u kijken op de pagina voorrang op een woning 

Nieuwbouw

De meeste mensen wonen het liefst ‘gewoon’ in een wijk. We willen daarom woningen en woonvoorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht waar mensen met plezier in kunnen wonen en blijven wonen, ook als zij minder mobiel en/of gehandicapt zijn. Om die reden moet alle nieuwbouw in Hendrik-Ido-Ambacht voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, vastgelegd in de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een opvolger van Kwaliteitseisen nieuwbouw Drechtsteden 2003. Woningen die aan de kwaliteitseisen voldoen, zijn geschikt voor vrijwel alle leeftijden. Ook kan in die huizen gemakkelijk gebruik gemaakt worden van rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen.

Woonzorgzones

In de woonwijken van Ambacht worden drie woonzorgzones gerealiseerd. In een woonzorgzone gelden garanties voor mensen die 24 uur per dag zorg of zorg op afroep nodig hebben. Ook is er in zo'n zone een voorziening van beschermd en verzorgd wonen te vinden. In iedere zone zijn voldoende eerstelijnsvoorzieningen (huisarts, tandarts en apotheek) aanwezig.