Bouwen en verbouwen

 • Asbest

  Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke materialen die bestaan uit kleine naaldachtige vezels.

 • Bodemsanering

  Bodemsanering is het wegnemen van de risico's door vervuilde grond. Sanering betekent niet automatisch het verwijderen van de vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om een isolatielaag aan te brengen. Die voorkomt contact met de verontreinigde grond. Ook het aanleggen van zo'n isolerende laag wordt saneren genoemd.

 • de 4 dorpjes

  Achter de schermen werken we aan de plannen voor de nieuwe woningen en zelfbouwkavels in De Volgerlanden.

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u uw woning of pand splitsen? Dan heeft u één of meer huisnummers nodig. U vraagt het aan via het omgevingsloket of soms direct via de gemeente.

 • Inrit en/of uitweg maken of veranderen

  Wilt u een inrit (uitweg) maken naar de openbare weg? Bijvoorbeeld als u een inrit (uitweg) naar uw woning of bedrijfspand wilt maken waarbij het trottoir verlaagd moet worden, of u wilt een bestaande uitweg verbreden. Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Inzage bouwarchief

  Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

  De bouwtekeningen voor het gebied De Laantjes in de Volgerlanden zijn te raadplegen onder ruimtelijke plannen - bouwplannen.

 • Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

  Om kabels, leidingen en apparatuur in de (openbare) grond te mogen plaatsen, heeft u altijd een vergunning van de gemeente nodig.

 • Kwaliteit nieuwbouw

  Samen met de ontwikkelaars actief in de regio, de woningbouwcorporaties en de belangenorganisaties hebben de regio en de zes Drechtstedengemeenten het convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden ondertekend.

 • Monumentenlijst Hendrik-Ido-Ambacht

  pdf, 55kB

  Overzicht van monumenten binnen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 • Wel of geen omgevingsvergunning?

  Aan het digitaal omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

 • Welstandsadvies

  Als u een (ver)bouwplan indient krijgt u te maken met regels en grenzen die bepaald worden door het bestemmingsplan en het bouwbesluit.