Bodemsanering

Bodemsanering is het wegnemen van de risico's door vervuilde grond. Sanering betekent niet automatisch het verwijderen van de vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om een isolatielaag aan te brengen. Die voorkomt contact met de verontreinigde grond. Ook het aanleggen van zo'n isolerende laag wordt saneren genoemd.

Bodemsanering is het wegnemen van de risico's door vervuilde grond. Sanering betekent niet automatisch het verwijderen van de vervuilde grond. In veel gevallen is het voldoende om een isolatielaag aan te brengen. Die voorkomt contact met de verontreinigde grond. Ook het aanleggen van zo'n isolerende laag wordt saneren genoemd.

Hoe verloopt bodemsanering?

Wanneer we verontreinigde grond moeten saneren, stellen we vooraf een saneringsplan op. Daarbij onderzoeken we ook de functie van de grond. De eisen aan grond voor industrietrreinen zijn anders dan de eisen aan grond voor woonwijken. Functioneel saneren kan betekenen dat we maatregelen nemen om te voorkomen dat contact met de grondverontreiniging ontstaat en dat we voorkomen dat de verontreiniging zich verder verspreid. In eenduidige, perceelsgebonden gevallen kan ook worden volstaan met het volgen van de meldingsprocedure conform het Besluit uniforme saneringen (BUS). Meer informatie over BUS vindt u op Besluit Uniforme Saneringen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019511

Waar vind ik meer informatie?

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geeft informatie over bodemonderzoek, sanering en bijbehorende procedures. U kunt in contact met deze omgevingsdienst via het e-mailadres algemeen@ozhz.nl en via telefoonnummer (078) 770 85 85. U kunt ook op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kijken. Om op die website te komen, klikt u op onderstaande link Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - bodemsanering.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - bodem