Inrit en/of uitweg maken of veranderen

Wilt u een inrit (uitweg) maken naar de openbare weg? Bijvoorbeeld als u een inrit (uitweg) naar uw woning of bedrijfspand wilt maken waarbij het trottoir verlaagd moet worden, of u wilt een bestaande uitweg verbreden. Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u een uitweg over een sloot aanleggen of is de weg in beheer van het waterschap? U hebt eventueel een vergunning nodig van het waterschap.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een inrit (uitweg) doet u via Omgevingsloket.nl.

Wilt  u een inrit (uitweg) over een watergang of sloot aanleggen of is de weg in beheer van het waterschap, neem dan contact op met Waterschap Hollandse Delta.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het maken of veranderen van een inrit (uitweg).

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de omgevingsvergunning voor inrit (uitweg) krijgt. In overleg met afdeling Beheer Openbare Ruimte kunt u een datum plannen voor de realisatie van de werkzaamheden voor het aanleggen of veranderen van de inrit (uitweg). U ontvangt daarna van hen een nota voor de realisatiekosten. Na de ontvangst van uw betaling van de leges- en realisatiekosten zal de afdeling Beheer Openbare Ruimte binnen 6 weken de inrit (uitweg) aanleggen.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een inrit (uitweg) kost € 160,--. De kosten voor het realiseren of wijzigingen van de inrit (uitweg) komen volledig voor uw rekening. Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met afdeling Beheer Openbare Ruimte. De realisatiekosten verschillen per situatie.

Wat stuur ik mee?
  • ondertekend aanvraagformulier;
  • een foto of tekening van de bestaande situatie;
  • een tekening van de gewenste situatie met afmetingen van de inrit (uitweg)