Inzage bouwarchief

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

De bouwtekeningen voor het gebied De Laantjes in de Volgerlanden zijn te raadplegen onder ruimtelijke plannen - bouwplannen.

Inhoud bouwarchief

In het bouwarchief zijn onder meer de volgende stukken opgeslagen:

  • bouwvergunningen
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en -tekeningen en
  • sonderingen.

U kunt de bouwplannen en bouwvergunningen zelf inzien. Voor het opzoeken van een dossier brengen we  kosten in rekening, conform onze legesverordening.
Het is ook mogelijk kopieën van archiefstukken op te laten sturen. Hieraan zijn wel kopieerkosten verbonden.

Bouwarchief tot en met 1990

Dit bouwarchief vindt u in het Regionaal Archief Dordrecht.

Bouwarchief na 1990

U kunt het formulier vraag om informatie uit bouwarchief downloaden, invullen, zelf opslaan en daarna het ingevuld formulier zenden aan wabo@h-i-ambacht.nl. Vervolgens neemt team Vergunningverlening en Handhaving contact met u op om een afspraak te maken. Mocht de digitale aanvraag niet lukken, bel ons dan op 14 078. Geef bij het maken van uw afspraak zo precies mogelijk aan waar u naar zoekt.

Gebruik documenten

U gebruikt de documenten uit het bouw- of gemeentearchief bijvoorbeeld bij de voorbereiding van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning. De archiefstukken kunnen afwijken van de werkelijkheid (tekeningen kunnen in de loop der jaren bijvoorbeeld achterhaald zijn). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gegevens uit de archiefstukken. Het gebruik van de gegevens is op eigen risico. Ook rusten er auteursrechten op de gegevens uit de bouwvergunningen en bouwplannen. Daarom heeft u toestemming nodig van de maker of intellectueel eigenaar van de tekeningen of berekeningen om deze gegevens te gebruiken en of te laten kopiëren.

Hoe lang duurt het en wat kost het?

Team Vergunningverlening en handhaving behandelt uw vraag om informatie ui het bouwarchief binnen 2 weken.

Kosten

Inzage in het bouwarchief kost € 25,80 per kwartier voor het opzoeken van het dossier. Ook voor het kopiëren van archiefstukken bent u leges verschuldigd. De kosten zijn afhankelijk van het formaat van de tekening.

Het tarief voor het kopiëren bedraagt:

  • in A4 formaat of kleiner, per bladzijde €0,80.
  • in A3 formaat, per bladzijde €1,55.
  • groter dan A3 formaat per dm2 blad € 5,45.