Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Om kabels, leidingen en apparatuur in de (openbare) grond te mogen plaatsen, heeft u altijd een vergunning van de gemeente nodig. Zijn de kabels, leidingen en eventuele bijbehorende apparatuur voor communicatie, dan is de telecommunicatiewet van toepassing.Als u een kabel of leiding in openbare grond wilt leggen, heeft u altijd toestemming van de gemeente nodig. Een link naar die wet vindt u onder het kopje 'Welke wetgeving is van toepassing?' Plaatselijke omstandigheden kunnen tot aanvullende voorwaarden leiden.

Hoe krijg ik toestemming voor het leggen van een kabel of leiding?

U vraagt een vergunning aan via de webapplicatie MOOR. Als u hiervoor geen account heeft, vraagt u dit makkelijk aan via MOOR. U bereikt hen via telefoonnummer 088 23 44 710. Een melding via MOOR is voldoende als het tracé minder dan 10 meter is en u geen apparatuur hoeft te plaatsen en het geen bijzondere situatie is. U meldt het werk eveneens aan via de webapplicatie MOOR.

Wanneer heb ik een reactie op mijn aanvraag om een kabel, leiding of apparatuur in de grond te plaatsen?

Binnen 8 weken hebt u een reactie op uw aanvraag.

Wat kost de aanvraag tot vergunning tot het plaatsen van kabels, leidingen en apparatuur in openbare grond?

Het indienen van een aanvraag tot vergunning is gratis. Kan de vergunning toegekend worden, dan zijn de kosten van toekenning afhankelijk van de geldende legesverordening en Tarieventabel. De kosten voor het hebben van een kabel of leiding in openbare grond is afhankelijk van de geldende precarioverordening. Wanneer straatwerk opengelegd is om uw kabels, leidingen en/of apparatuur te plaatsen, zorgt de gemeente ervoor dat het straatwerk weer intact is. De kosten van deze herbestrating zijn voor uw rekening. Uiteraard moet u zelf de kosten voor het plaatsen van de kabels, leidingen en/of apparatuur betalen. Ook aan nutsbedrijven rekenen wij een bedrag voor het gebruik van onze gronden. In de meeste gevallen is hier een concessieovereenkomst voor afgesloten, maar soms leggen we ook een nutsbedrijf een precarioheffing op voor het hebben van kabels/leidingen/apparatuur in de grond.

Ik heb een vergunning gekregen tot het leggen van een kabel of leiding, aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Wanneer u toestemming van de gemeente heeft ontvangen om een kabel, leiding of apparatuur in de grond onder de openbare ruimte te plaatsen, moet u voldoen aan de Algemene voorwaarden kabels en leidingen. 

Welke wetgeving is van toepassing op het leggen van kabels en leidingen in openbare grond?

Vrijwel ieder type kabel en leiding valt onder eigen wet- en regelgeving. Het "Handboek voor het leggen, hebben, onderhouden en verwijderen van Kabels & Leidingen” beschrijft de processen en voorwaarden voor kabel- en leidingwerkzaamheden in Hendrik-Ido-Ambacht. Het handboek wordt van toepassing verklaard voor elke separate instemmingsbesluit en/of kabelvergunning.

Hebt u vragen?

Bel dan de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht via 14 078