Afvalinzameling

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval. Er zijn veel verschillende soorten afval en die hebben ieder hun eigen inzameling. Hieronder staan de diverse soorten afval genoemd.

Huisafval

In Hendrik-Ido-Ambacht verzamelen we huishoudelijk afval in ondergrondse containers. Die containers werken met het MOL-systeem, daarom noemen we de containers MOL. Zie voor meer informatie Milieupas.

PMD

Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes en conservenblikken) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel) wordt ook wel PMD-afval genoemd. Alle PMD-afval mag in de welbekende plastic zak. Meer informatie over Plastic inzameling

GFT

Groente-, Fruit- en Tuinafval (kortweg GFT) wordt in onze gemeente ingezameld via de MOL-systemen. Het GFT-afval levert compost op die in parken, plantsoenen en op sportvelden gebruikt kan worden. Een tweede reden om GFT apart in te zamelen is energiebesparing. GFT-afval is vochtig en heeft daarom een hogere verbrandingstemperatuur nodig dan het staandaard huishoudelijk afval.

Glas

Glas kan oneindig worden hergebruikt. Alleen éénmalige glazen verpakkingen horen in de glasbak. Dat zijn lege potjes en flessen waar bijvoorbeeld levensmiddelen of cosmetica in hebben gezeten en waar geen statiegeld op zit. Statiegeldglas kunt u weer inleveren bij de winkel. Glas kan vaak op kleur worden gescheiden. Dit bespaart extra energie en grondstoffen. Maar als gekleurd glas bij wit glas komt kan er geen wit glas meer van worden gemaakt. Daarom is het zo belangrijk om de kleuren apart te houden. Gooi dus nooit een bruine of groene fles in de container voor wit glas. Rood en blauw glas kunnen bij het groene glas. 

Wat wel, wat niet?

Glas hoort niet bij het gewone huisvuil. Glas scheiden is heel makkelijk: een beetje restjes aan het glas is geen bezwaar, doe de deksel of dop erop en breng het naar de glasbak. Het glas hoeft dus niet eerst schoon gespoeld te worden.

Waar en wanneer?

In onze gemeente kunt u PDF-bestandop tientallen locaties (7474 kB) uw glas kwijt in glasbollen, tussen 7.00 en 22.00 uur.

Kleding, textiel en schoenen

Heeft u kleding, gordijnen, lakens of schoenen die niet (meer) gebruikt worden, maar goed genoeg zijn om door een ander gebruikt te worden? Dan kunnen die hergebruikt worden!
In onze gemeente worden kleding, textiel en schoenen eens per kwartaal huis-aan-huis ingezameld door goede doelen. U kunt uw kleding ook plaatsen in de bovengrondse containers van Sympany en inleveren bij HVC-Milieustraat Noordpolder.
Vloerbedekking, matrassen en zwaar vervuilde, kapotte of natte kleding kunt u bij het restafval kwijt.

Elektr(on)ische apparaten

Over het algemeen wordt elektrische apparatuur ingedeeld in witgoed en bruingoed. Met wit- en bruingoed worden grote en kleine elektrische apparaten bedoeld met een stekker of batterij. Ingeleverde apparaten worden afgevoerd naar verwerkingsfabrieken en gedemonteerd. Schadelijke stoffen worden apart verwerkt. De bruikbare materialen (zoals aluminium en ijzer) gaan naar de verwerkende industrie en worden dus hergebruikt. Met witgoed wordt bedoeld: wasmachines, koelkasten, fornuizen, mixers enzovoort. Onder bruingoed verstaan we televisies, audioapparatuur, computer en dergelijke.

Oud papier en karton

Sinds 1 maart 2015 is de inzameling van oud papier en karton anders geregeld in Hendrik-Ido-Ambacht. Circa 80% van de Ambachtse huishoudens uit eengezinswoningen gebruiken een blauwe minicontainer. Voor meer informatie zie Inzameling van papier en karton

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is grofvuil dat niet brandbaar is en niet in een vuilniszak past. Bijvoorbeeld puin, beton en vensterglas. Dit afval mag niet aan de straat gezet worden en niet in de afvalinzamelsystemen worden geplaatst. Bouw- en sloopafval wordt niet opgehaald door HVC, u moet het zelf naar Mileustraat Noordpolder (laten) brengen.

Klein Chemisch afval

Deze afvalstroom
Klein chemisch afval (KCA) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als accu’s, batterijen, motorolie, houtverduurzamingsmiddelen, oude geneesmiddelen, maar ook spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren tot KCA. Ze zijn dan wel milieuvriendelijker dan gewone gloeilampen en batterijen, maar bevatten nog altijd chemische stoffen. KCA wordt gescheiden ingezameld, omdat het apart wordt verwerkt. Dat is ook nodig om de veiligheid van vuilnismannen te waarborgen.

Wat wel, wat niet?

Alle onderstaande producten behoren WEL tot het klein chemisch afval en dienen afzonderlijk bewaard en ingeleverd te worden.

 

Doe-het-zelf:

 • Verf
 • Lak
 • Beits en andere houtbeschermers
 • Terpetine
 • Thinner
 • Verfafbijtmiddel
 • Verfverdunner
 • Kwastreiniger
 • Kwastontharder
 • Wasbenzine
 • Kwikschakelaars

Hobby:

 • Fotofixeer
 • Foto-ontwikkelaar
 • Etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur) Zoutzuur

Huishouden:

 • Batterijen
 • Spaarlampen
 • TL-buizen
 • Vloeibare gootsteenontstopper
 • Lampenolie
 • Petroleum
 • Bestijdingsmiddelen en insecticiden
 • Lege verfblikken
 • Lege flessen van wasbenzine
 • lege spuitbussen

Medicijnkastje:

 • Medicijnen
 • Kwikthermometers
 • Injectienaalden

Vervoer:

 • Accu's
 • Benzine
 • Motorolie, afgewerkte olie, remolie
 • Oliefilters