Afvalinzameling

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval. Er zijn veel verschillende soorten afval en die hebben ieder hun eigen inzameling. Hieronder staan de diverse soorten afval genoemd.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is grofvuil dat niet brandbaar is en niet in een vuilniszak past. Bijvoorbeeld puin, beton en vensterglas. Dit afval mag niet aan de straat gezet worden en niet in de afvalinzamelsystemen worden geplaatst. HVC haalt bouw- en sloopafval niet op, u moet het zelf naar Mileustraat Noordpolder (laten) brengen.

Elektr(on)ische apparaten

Over het algemeen verdelen we elektrische apparatuur in witgoed en bruingoed. Met wit- en bruingoed bedoelen we grote en kleine elektrische apparaten met een stekker of batterij. Ingeleverde apparaten voeren we af naar verwerkingsfabrieken en demonteren we.. Schadelijke stoffen verwerken we  apart. De bruikbare materialen (zoals aluminium en ijzer) gaan naar de verwerkende industrie en worden dus hergebruikt. Met witgoed bedoelen we: wasmachines, koelkasten, fornuizen, mixers enzovoort. Onder bruingoed verstaan we televisies, audioapparatuur, computers en dergelijke.

Groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-E)

Groente-, Fruit- en Tuinafval en Etensresten (kortweg GFT-E) zamelen we in onze gemeente in via de MOL-systemen. Het GFT-E-afval levert compost op die we in parken, plantsoenen en op sportvelden kunnen gebruiken. Een tweede reden om GFT-E-apart in te zamelen is energiebesparing. GFT-E-afval is vochtig en heeft daarom een hogere verbrandingstemperatuur nodig dan het standaard huishoudelijk afval.

Glas

Glas kan oneindig worden hergebruikt. Alleen éénmalige glazen verpakkingen horen in de glasbak. Dat zijn lege potjes en flessen waar bijvoorbeeld levensmiddelen of cosmetica in hebben gezeten en waar geen statiegeld op zit. Statiegeldglas kunt u weer inleveren bij de winkel. Glas kan vaak op kleur worden gescheiden. Dit bespaart extra energie en grondstoffen. Maar als gekleurd glas bij wit glas komt kan er geen wit glas meer van worden gemaakt. Daarom is het zo belangrijk om de kleuren apart te houden. Gooi dus nooit een bruine of groene fles in de container voor wit glas. Rood en blauw glas kunnen bij het groene glas. 

Wat wel, wat niet?
Glas hoort niet bij het gewone huisvuil. Glas scheiden is heel makkelijk: een beetje restjes aan het glas is geen bezwaar, doe de deksel of dop erop en breng het naar de glasbak. Het glas hoeft dus niet eerst schoon gespoeld te worden.

Waar en wanneer?
In onze gemeente kunt u op tientallen locaties  uw glas kwijt in glasbollen, tussen 7.00 en 22.00 uur.

Grof afval

Grof afval is een verzamelnaam voor allerlei afval dat niet met de reguliere afvalstormen (restafval, plastic, blik en drankpakken, GFT-E, papier, textiel en glas) afgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld kapotte meubels, kapot wit- en bruingoed, piepschuim, metalen en grof tuinafval.

Kringloopwinkel?
Soms worden middelen afgedankt, die door een ander best gebruikt kunnen worden. Direct, of na een reparatie. Heeft u zulke spullen, denk dan eens aan de kringloopwinkels in Ambacht.

Grof afval laten ophalen aan huis
Laat u na 1 februari 2020 uw grof afval ophalen, dan betaalt u daar €20,- per keer voor. Zelf wegbrengen van dit afval naar de milieustraat blijft gratis. De reden is dat het daar beter kan worden gescheiden en dus beter kan worden hergebruikt. Wilt u grof afval laten ophalen, maak dan een afspraak via www.hvcgroep.nlof neem tijdens werkdagen tussen 0800 en 1700 uur telefonisch contact op met HVC via 0800-0700.

Zelf brengen
Wilt u zelf grof afval brengen naar de milieustraat? U kunt grof afval gratis zelf wegbrengen naar HVC-Milieustraat Noordpolder. De openingstijden van de milieustraat zijn van maandag tot en met zaterdag van 900 tot 1630 uur. Het adres is Crezéepolderweg 9 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Aanhangwagen nodig?
Wilt u grof afval zelf wegbrengen en heeft u een aanhangwagen nodig? Bij HVC kunt u twee uur lang een aanhangwagen lenen. De aanhangers staan bij Opnieuw & Co in Zwijndrecht (078 641 7966) en DUDO Aanhangwagens in Dordrecht (078 616 0778). 

Restafval

In Hendrik-Ido-Ambacht verzamelen we huishoudelijk afval in ondergrondse containers. Die containers werken met het MOL-systeem, daarom noemen we de containers MOL. Zie voor meer informatie Milieupas.

Kleding, textiel en schoenen

Hebt u kleding, gordijnen, lakens of schoenen die u niet (meer) gebruikt, maar goed genoeg zijn om door een ander te gebruiken? Dan kunnen we die hergebruiken!
In onze gemeente zamelen we kleding, textiel en schoenen eens per kwartaal huis-aan-huis in door goede doelen. U kunt uw kleding ook plaatsen in de bovengrondse containers van Sympany en inleveren bij HVC-Milieustraat Noordpolder.
Vloerbedekking, matrassen en zwaar vervuilde, kapotte of natte kleding kunt u bij het restafval kwijt.

Klein Chemisch afval

Deze afvalstroom
Klein chemisch afval (KCA) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Producten als accu’s, batterijen, motorolie, houtverduurzamingsmiddelen, oude geneesmiddelen, maar ook spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren tot KCA. Ze zijn dan wel milieuvriendelijker dan gewone gloeilampen en batterijen, maar bevatten nog altijd chemische stoffen. KCA wordt gescheiden ingezameld, omdat het apart wordt verwerkt. Dat is ook nodig om de veiligheid van vuilnismannen te waarborgen.

Wat wel, wat niet?

Alle onderstaande producten behoren WEL tot het klein chemisch afval en dienen afzonderlijk bewaard en ingeleverd te worden.

Doe-het-zelf:

 • Verf
 • Lak
 • Beits en andere houtbeschermers
 • Terpetine
 • Thinner
 • Verfafbijtmiddel
 • Verfverdunner
 • Kwastreiniger
 • Kwastontharder
 • Wasbenzine
 • Kwikschakelaars

Hobby:

 • Fotofixeer
 • Foto-ontwikkelaar
 • Etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur) Zoutzuur

Huishouden:

 • Batterijen
 • Spaarlampen
 • TL-buizen
 • Vloeibare gootsteenontstopper
 • Lampenolie
 • Petroleum
 • Bestijdingsmiddelen en insecticiden
 • Lege verfblikken
 • Lege flessen van wasbenzine
 • lege spuitbussen

Medicijnkastje:

 • Medicijnen
 • Kwikthermometers
 • Injectienaalden

Vervoer:

 • Accu's
 • Benzine
 • Motorolie, afgewerkte olie, remolie
 • Oliefilters
Oud papier en karton

Ongeveer 80% van de Ambachtse huishoudens uit eengezinswoningen gebruikt een blauwe minicontainer. Voor meer informatie zie Inzameling van papier en karton.

Plastic, metalen en drankartons (PMD)

Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes en conservenblikken) en drankenkartons (zoals van sappen en zuivel) noemen we ook wel PMD-afval. Alle PMD-afval mag in de welbekende plastic zak. Meer informatie over Plastic inzameling