Veel gestelde vragen recycletarief

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van een recycletarief voor restafval. In september 2021 vindt er een verkennend gesprek met de gemeenteraad plaats. Het voorstel voor een recycletarief werkt de gemeente daarna verder uit. In december van dit jaar besluit de gemeenteraad over de invoering van een recycletarief. Hieronder gaan we in op veelgestelde vragen hierover.


Wat is een recycletarief?

Bij een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen: een basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat mensen hun restafval aanbieden. Hoe beter mensen hun afval dus scheiden, hoe minder restafval ze overhouden en hoe minder ze betalen. Een andere bekende naam voor recycletarief is ‘diftar’ (gedifferentieerd tarief).

Wat is de aanleiding?

Net als andere gemeenten in Nederland, wil de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de hoeveelheid restafval verminderen. Te veel grondstoffen die we kunnen recyclen, belanden nog bij het restafval. Met betere afvalscheiding kunnen we ook ons systeem met ondergrondse afvalcontainers betaalbaar houden. De verwerkingskosten van andere afvalstromen zijn veel lager, terwijl het verbranden van restafval juist steeds meer geld kost. 

Hoeveel restafval bieden we nu te veel aan?

De landelijke overheid wil dat Nederlanders minimaal 65% van hun huishoudelijk afval scheiden. Het doel is dat de gemiddelde Nederlander nog maar 100 kilo restafval per jaar aanbiedt. In 2025 moet dit nog maar 30 kilo per inwoner per jaar zijn. Het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten als Hendrik-Ido-Ambacht is 202 kilo per inwoner per jaar. De gemiddelde Ambachter biedt nu 277 kilo restafval in een jaar aan. 

Waarom is afval scheiden belangrijk?

Goed scheiden is veel duurzamer en beter voor het milieu. In afval zitten nog veel herbruikbare grondstoffen. Ook wordt het verbranden van restafval steeds duurder door een extra verbrandingsbelasting op restafval van de landelijke overheid.

Waarom wordt het verbranden van restafval steeds duurder?

De landelijke overheid heeft een extra verbrandingsbelasting op restafval ingevoerd. Het doel hiervan is het stimuleren van hergebruik en het scheiden of voorkomen van afval. Als er niets verandert in Ambacht, zorgt deze belasting voor een flinke kostenstijging van het verbranden van restafval. Als we niets doen, wordt de afvalstoffenheffing van alle inwoners steeds duurder. Het doel van het recycletarief is om de kosten eerlijker te verdelen. 

Als er een recycletarief komt, wat ga ik dan betalen? 

Met een recycletarief hebben mensen invloed op hun eigen afvalkosten. Bij een recycletarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een basistarief en een variabel recycletarief voor iedere keer dat mensen hun restafval aanbieden. De hoogte van de tarieven wordt op een later moment door de raad vastgesteld. Het is de bedoeling dat de kosten eerlijker worden verdeeld. Hoe beter mensen hun afval scheiden, hoe minder zij betalen. Of andersom: wie meer restafval produceert, betaalt meer.

Wat vindt de gemeenteraad van een recycletarief?

In 2019 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht het Grondstoffenbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld. Eén van de maatregelen daarin is om de mogelijkheden van een recycletarief te onderzoeken; als financiële prikkel om mensen te stimuleren beter afval te scheiden. In september is er een verkennend gesprek met de gemeenteraad om de uitkomsten van dit onderzoek te bespreken. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt. In november wordt het recycletarief besproken in de raadscommissie. In december besluit de gemeenteraad of er wel of geen recycletarief komt.

Wat betekenen de plannen voor de inzameling van afval?

Het ziet er nu naar uit dat we dezelfde afvalstromen gescheiden inzamelen. Het systeem van ondergrondse verzamelcontainers en minicontainers in het buitengebied blijft hetzelfde. 

Wat is de planning voor de invoering van een recycletarief?

Als de gemeenteraad in december 2021 een positief besluit neemt, komt het recycletarief er op zijn vroegst op 1 januari 2023.

Is het huidige systeem niet toereikend om afval te scheiden?

Met de inzamelmogelijkheden in Hendrik-Ido-Ambacht is het goed mogelijk om afval te scheiden. Toch merken we dat er nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Een recycletarief is een prikkel om het afval goed te scheiden.

Hoe kan ik beter afval scheiden en mijn restafval verminderen? 

Wie zijn afval goed scheidt, houdt nog maar een klein beetje restafval over. Welk afval waar hoort, leest u op de pagina afvalinzameling. Op de website van HVC vindt u tips per afvalsoort: tips om uw afval goed te scheiden

Kan ik bij de invoering van een recycletarief bijhouden hoe vaak ik restafval aanbiedt en wat ik ga betalen?

Als het recylcetarief er komt, is het de bedoeling dat mensen ook kunnen zien hoe ze het doen. Er komt dan een manier om digitaal te bekijken hoe vaak u restafval hebt aangeboden en wat u betaalt als u de rest van het jaar op dezelfde manier afval blijft scheiden.

Wat gebeurt er met gescheiden afval? 

Afval dat goed gescheiden is levert grondstoffen op. Van plastic verpakkingen kunnen we nieuwe verpakkingen maken. GFT en etensresten zijn de basis voor groen gas en compost. Ook oud papier, textiel en glas kunnen gerecycled worden naar nieuwe producten.

Waarom wordt er niet gekozen voor nascheiding?

Bij nascheiding wordt restafval in een fabriek door een machine gescheiden. Nascheiding is op dit moment alleen een optie om kunststof verpakkingen, metalen en drankkartons uit het fijn restafval te halen. Glas, GFT-E, textiel en papier en karton nascheiden is nog niet goed mogelijk. Dit levert geen voordelen op voor het milieu of de kosten. 

Hoe gaat de gemeente ermee om als ik vanwege een handicap of ziekte extra medisch afval heb?

Hier hebben we aandacht voor in de besluitvorming en uitwerking van de plannen. 

Gaat een recycletarief op restafval niet zorgen voor meer illegale dumpingen?

Uit ervaringen van andere gemeenten met een recycletarief blijkt dit niet het geval. Wel blijkt in andere gemeenten dat inwoners illegale dump vaker melden door extra aandacht hiervoor na de invoering van een recycletarief. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, maken controle en handhaving onderdeel uit van de plannen. 

Hoe weet de gemeente hoe vaak je restafval aanbiedt?

Bij de invoering van een recycletarief krijgen inwoners die gebruikmaken van ondergrondse containers een pas met chip waarmee ze twee containers in de buurt kunnen openen. In het buitengebied worden dan de minicontainers van een chip voorzien.