Afval en hergebruik

 • Afvalcontainers

  14 juni 2022

  Hier vindt u het inrichtingsplan voor de ondergrondse vuilcontainers. Daarin is vastgelegd waar de ondergrondse containers staan.

 • Afvalinzameling

  De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van afval. Er zijn veel verschillende soorten afval met ieder hun eigen inzameling. Hieronder leest u welke soorten afval er zijn.

 • Gratis zwerfafvalgrijpers

  Helpt u mee Ambacht schoon te houden? U kunt bij de balie van het gemeentehuis een gratis afvalgrijper en afvalzak ophalen.

 • Grof afval

  Als Ambachter kunt u gratis grof afval inleveren bij Milieustraat Noordpolder. U kunt het ook laten ophalen door HVC, dat kost dan 20 euro.

 • Milieupas

  In Ambacht verzamelen we huishoudelijk restafval en GFT-E in ondergrondse containers. U hebt een Milieupas nodig om dat afval in de containers te werpen.

 • Milieustraat

  Bij Milieustraat Noordpolder van afvalinzamelaar HVC kunt u veel soorten huishoudelijk afval gratis afleveren.

 • Oud papier en karton

  Oud papier en karton wordt ingezameld door middel van de blauwe minicontainer en verzamelcontainers.

 • Per ongeluk in de container...

  Iets in de container gegooid dat er niet in had gemoeten? Als u dit binnen twee uur meldt aan HVC, probeert dat bedrijf het voorwerp te vinden. Kosten: € 70,-

 • Plastic Metaal/Blik en Drankpakken

  Plastic verpakkingen (zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken), blik (zoals drinkblikjes en conservenblikken) en drinkpakken (zoals van sappen en zuivel) noemen we ook wel PBD-afval. Al het PBD-afval mag in de welbekende plastic zak.

 • Recycletarief: vragen en antwoorden

  De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft ingestemd met de invoering van een recycletarief voor restafval. De Ambachter krijgt vanaf 1 januari 2024 invloed op de eigen afvalstoffenheffing. De helft van alle gemeenten in Nederland heeft al een recycletarief. Ook de gemeenteraden van Zwijndrecht en Papendrecht hebben hier onlangs voor gekozen. Het doel is minder restafval, meer herbruikbare stromen en lagere kosten.

 • Riool

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Regelmatig voeren we inspecties uit aan het riool.