Afvalcontainers

Hier vindt u het inrichtingsplan voor de ondergrondse vuilcontainers. Daarin is vastgelegd waar de ondergrondse containers staan.

De inwerpzuilen van de ondergrondse afvalcontainers, dus het deel bovengronds, zijn aan het eind van hun levensduur en hebben steeds vaker te maken met technische storingen. Daarom vervangen we ze dit najaar. De nieuwe zuilen zijn minder storingsgevoelig en geschikt voor de invoering van het recycletarief op 1 januari 2024.

Tegelijk is dit een goed moment om te onderzoeken of de huidige locaties van de ondergrondse containers nog voldoen. Dat blijkt niet altijd zo te zijn en daarom hebben we een nieuw inrichtingsplan ondergrondse containers gemaakt. Dat plan ligt nu ter inzage, dat betekent dat u het plan kunt doorlezen en de gelegenheid hebt te reageren als u het niet eens bent met het plan of een deel daarvan.

Bovenzijde afvalcontainers raken versleten
De techniek in de 'zuiltjes' van de afvalcontainers raakt steeds verder versleten, daarom zijn ze aan vervanging toe.

Ondergronds

In de nieuwe situatie is een aantal ondergrondse containers geschrapt, op andere locaties worden containers toegevoegd. Bij het maken van het plan hebben we rekening gehouden met de afstand tot een vuilcontainer, hoe vaak de huidige containers worden gebruikt en het gemak en de veiligheid waarmee containers kunnen worden geleegd. Verder moeten voldoende GFT-E voorzieningen zijn bij hoogbouw en is aan bijzondere locaties zoals ouderencomplexen gedacht. Op een aantal plekken vervangen we de bovengrondse oud papierbakken voor ondergrondse containers.

Locaties ondergrondse containers 01 Centrum Dorp
Locaties ondergrondse containers 02 Centrum Dorp
Locaties ondergrondse containers 03 Krommeweg De Sandeling
Locaties ondergrondse containers 04 Krommeweg Noord
Locaties ondergrondse containers 05 Krommeweg Zuid
Locaties ondergrondse containers 06 De Volgerlanden West
Locaties ondergrondse containers 07 De Volgerlanden West
Locaties ondergrondse containers 08 Centrum Oostendam
Locaties ondergrondse containers 09 Centrum Kruiswiel
Locaties ondergrondse containers 10 De Volgerlanden Oost
Locaties ondergrondse containers 11 De Volgerlanden Oost

Reageren op het plan?

Het Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse containers en bovenstaande bijlagen liggen van woensdag 15 juni tot en met woensdag 27 juli ter inzage. U vindt het plan ook op overheid.nl en in de publiekshal van het Gemeentehuis. 

U kunt in de periode tussen 15 juni tot en met 27 juli 2022 reageren op het plan door uw zienswijze (uw reactie) te zenden aan

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
ter attentie van Mark de Vries
Weteringsingel 1
342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Bijeenkomst

Donderdag 23 juni kunt u tussen 16.30 en 19.30 uur in het gemeentehuis de plannen bekijken en antwoord krijgen op uw vragen over het plan. U kunt uw vragen ook mailen naar duurzaam@h-i-ambacht.nl