Milieupas

In Ambacht verzamelen we huishoudelijk restafval en GFT-E in ondergrondse containers. U hebt een Milieupas nodig om dat afval in de containers te werpen.

U gebruikt de pas als u afval in de ondergrondse container wilt gooien. In het pasje zit een chip. Door het pasje voor het scherm te houden, opent de ondergrondse container. Buig of beschadig de pas niet.Ook mag u met uw milieupas grofvuil aanbieden bij de Milieustraat, uw milieupas is uw toegangsbewijs. 

Waarom een pas?

We werken met het passysteem om te voorkomen dat afval van bedrijven of uit andere gemeenten in de containers terecht komt en daardoor te vlug vol raken. Met het pasje kunt u iedere ondergrondse container in Hendrik-Ido-Ambacht openen. Als een ondergrondse container vol is, dan kunt u het afval in een andere container kwijt.

Voor de duidelijkheid: De pas geeft alleen toegang tot de ondergrondse container. Het systeem weegt niet de hoeveelheid afval die u wegwerpt en gebruiken wij dus ook niet om te bepalen hoeveel afvalstoffenheffing u moet betalen.

Hoe krijg ik een Milieupas?

Als u een woning koopt of huurt, is de Milieupas in de woning aanwezig. Als dat niet zo is, vraag er dan naar bij de vorige bewoner. Bent u de Milieupas kwijt of bent u de eerste bewoner van een nieuwbouwwoning? U kunt bij het gemeentehuis tijdens openingstijden een nieuwe Milieupas aanvragen. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Gaat u verhuizen? Laat dan de pas achter in de woning. De Milieupas hoort bij de woning. Bent u de pas verloren of is er geen Milieupas in uw nieuwe woning aanwezig, dan kunt u een nieuwe pas aanvragen.

Wat kost een Milieupas?

De kosten van een nieuwe Milieupas zijn € 29,10. De pas hoort bij de woning en wordt gratis in bruikleen gegeven aan de eerste bewoners van een nieuwbouwwoning. Een beschermhoesje voor de pas kost €0,50. 

Was u een Milieupas kwijt en h​​​​​ebt u die weer gevonden? Lever dan de gevonden pas in aan de publieksbalie bij de gemeente. U krijgt geen geld terug voor het laten maken van de vervangende pas.

Gebruik Milieupas

Houd de Milieupas enkele seconden voor het venster om het deksel van de ondergrondse container  te openen. Hierna gooit u de huisvuilzak of het GFT-E  in de opening. Sluit hierna het deksel. Wilt u meer zakken weggooien, herhaal dan bovenstaande handelingen.

Wat mag in de ondergrondse container?

Grijze ondergrondse container

Al het huishoudelijk afval dat in een dichtgebonden vuilniszak past en niet apart wordt ingezameld, mag u in de grijze ondergrondse container gooien.

Wat mag niet in de grijze ondergrondse container?

 • grofvuil
 • klein chemisch afval
 • glas
 • papier en karton
 • textiel en schoenen
 • los vuil
 • gft-e (Groente, Fruit-, Tuinafval en Etensresten)
 • grond en puin

Groene ondergrondse container

Al het composteerbaar afval aan Groente, Fruit en klein Tuinafval en Etensresten (GFT-E) mag u in de groene ondergrondse container gooien. Ook kattenbakkorrels met milieukeurmerk mogen in de groene ondergrondse container.

Wat mag niet in de groene ondergrondse container?

 • huishoudelijk afval
 • grofvuil
 • klein chemisch afval
 • glas
 • papier en karton
 • textiel en schoenen
 • los vuil
 • grond en puin
 • takken van meer dan 2 cm. doorsnee en langer dan 50 cm.

Zet nooit afval naast een ondergrondse container. Is de container vol of in storing, gooi uw afval dan in een andere container of neem het afval terug en probeer het later weer.

Grof vuil kunt u gratis kwijt bij de Milieustraat. Of u laat het door HVC, tegen betaling, ophalen. Een afspraak met HVC maakt u via de website www.hvcgroep.nlen telefoonnummer 0800 - 0700.

Is er een probleem aan een ondergrondse container, meld het dan via Fixi.nl. Dan kan het probleem vlug verholpen worden.

Bedrijfsafval

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van bedrijfsafval. Het is niet toegestaan om dit in de ondergrondse container te gooien. Ook is het niet toegestaan om het bedrijfsafval als particulier afval aan te bieden bij de Milieustraat. De Wet Milieubeheer bepaalt dat een onderneming moet samenwerken met een erkende afvalinzamelaar, zoals Netwerknv.nl.