Oud papier en karton

Oud papier en karton wordt ingezameld door middel van de blauwe minicontainer en verzamelcontainers.

Net als voorheen zamelen vrijwilligers van verenigingen en kerken het oud papier één keer per maand in.  Zij doen dit onder begeleiding van HVC. De inzamelende instelling krijgt een vergoeding per ton opgehaald papier. De minicontainer is voorzien van een chip en gekoppeld aan een adres, waardoor zoekgeraakte containers snel terug kunnen worden gebracht naar het juiste adres.

Regels voor het gebruik van de minicontainer:

  • plaats de container op de aanbieddagen op de aanbiedplaats voor containers met het handvat naar de straat. Deze aanbiedplaatsen zijn aangegeven met een witte stip op de bestrating
  • bij avondinzameling aanbieden voor 18.00 uur, op zaterdagmorgen voor 9.00 uur
  • containers die niet op de aanbiedplaats staan, worden niet geleegd

Alternatieven

Bij sommige appartementen en bovenwoningen staan grote verzamelcontainers, omdat daar geen ruimte is voor de minicontainers. De gemeente onderzoekt samen met HVC of het mogelijk is om ook bij andere appartementen en bovenwoningen verzamelcontainers te plaatsen.

Wie oud papier en karton meteen wil wegdoen, kan dat brengen naar de verzamelcontainers op de volgende locaties:

  • Winkelcentrum De Schoof (groot parkeerterrein)
  • Banckertplein (voor- en achterzijde)
  • Perengaarde/Sophiapromenade
  • Van Assendelftgaarde (nabij de flat)
  • Milieustraat Noordpolder (Crezéepolder 9)

 

Papier en karton