Belastingen

Ieder jaar ontvangt u van de gemeente een (gecombineerd) aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen met daarop uw WOZ-beschikking.
Bij de aanslag gaat het om onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffingen. Indien van toepassing is ook de hondenbelasting opgenomen in het gecombineerd aanslagbiljet.

 • Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

 • Afvalstoffenheffing

  U betaalt afvalstoffenheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van uw huisvuil.

 • Hondenbelasting

  Als u een hond heeft, betaalt u in Hendrik-Ido-Ambacht verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft.

 • Rioolheffing eigenaren en gebruikers

  U betaalt rioolheffing als vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het onderhoud aan de riolering en het treffen van maatregelen voor hemel- en grondwater. U betaalt deze heffing jaarlijks via de aanslag gemeentelijke belastingen.

 • Tarieven gemeentelijke belastingen

  De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast. Deze tarieven staan beschreven in verschillende belastingenverordeningen.