Aanmaning of dwangbevel gemeentelijke belastingen

U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel.

Kosten

Aanmaning

Het bedrag van de aanmaning bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag en de aanmaningkosten. U betaalt € 8,00 extra als het belastingbedrag lager is dan € 454,00. U betaalt € 17,00 extra bij belastingbedragen vanaf € 454,00.

Dwangbevel

Het bedrag van het dwangbevel bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningkosten en dwangbevelkosten. De berekening van de kosten ronden wij naar beneden af en is als volgt: het bedrag van de belastingschuld deelt u door 45, u vermenigvuldigt dit bedrag met 4 en telt daar 40 bij op.

Voorbeeld

U heeft een belastingschuld van € 423,63 (naar beneden afgerond = € 423,00). € 423,00 : € 45,00 = € 9,40 (naar beneden afronden = € 9,00). € 9,00 x € 4,00 = € 36,00. € 36,00- + € 40,00 = € 76,00. De kosten die u betaalt voor het dwangbevel zijn in dit voorbeeld € 75,00. U betaalt dan totaal € 423,63 + € 8,00 + € 76,00 = € 507,63. De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

u krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt.

Dwangbevel

u krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen.

Betalen van de aanmaning of dwangbevel

Aanmaning

De aanmaning betaalt u binnen 14 dagen na dagtekening. Als u de aanmaning niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel.

Dwangbevel

U betaalt het dwangbevel binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel. U kunt de aanmaning of het dwangbevel betalen:

 • zelf overmaken
  u maakt met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren het bedrag over op IBAN: NL 36 BNGH 028 50 74 849, op naam van Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht/Gemeentebelastingen. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden
 • aan de balie
  u kunt de kosten aan de balie betalen.
  Let op: Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Afspraak betalen dwangbevel of aanmaning

Betalen in termijnen

Nee, u kunt het dwangbevel niet in termijnen betalen. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U betaalt dan in maximaal 3 termijnen van 1 maand het bedrag af.

Beslaglegging

De gemeente heeft extra invorderingsmogelijkheden om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Als u na het dwangbevel het totaalbedrag niet direct overmaakt, kan de gemeente beslag leggen op:

 • uw maandelijkse inkomsten
 • uw bankrekening of
 • uw roerende zaken zoals uw inboedel of auto

Van de beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder van de gemeente een proces verbaal op.

Heeft u vragen?

Vul dan het webformulier Vragen, tips of opmerkingen in. Binnen 5 werkdagen krijgt u een reactie van ons.