Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak en houden wij 1,5 meter afstand. Hierdoor hebben wij minder balies bezet dan u van ons gewend bent. Het kan voorkomen dat het daardoor niet lukt om op korte termijn een afspraak te maken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Heeft u zaken te regelen die niet kunnen wachten? Bel ons daarover op telefoonnummer 14 078, wij denken graag met u mee in oplossingen.  

Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen? Regel dit eenvoudig via onze digitale belastingbalie (hiervoor heeft u DigiD nodig).

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart.

Aanslag

De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af van:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning
 • of u een hond bezit

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.

Online regelen

Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt hier ook het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen.

Uw belastingdossier

MijnOverheid

Als u uw aanslag 2020 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de bijlagen downloaden:

Toelichting aanslag gemeentelijke belastingen 2020 (pdf, 2362 kB)

Aanslag ontvangen via MijnOverheid

U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor het aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen kiest u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen, via de post of digitaal.

De aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de gegevens voor de waardebepaling van uw pand of woning ontbreken
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling
WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media zijn berichten verschenen dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken. 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens uw gemeente de WOZ-waardering uit. GBD heeft de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde onderzocht. Hierover zijn alle appartementeigenaren 28 maart per brief geïnformeerd.

WOZ-waarde van andere woningen

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Daarmee kunt u de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn gemeenten verplicht om alle WOZ-waardes van woningen openbaar te maken.

Gegevens die de gemeente gebruikt om tot de WOZ-waarde van andere woningen te komen, zijn niet openbaar. Ook de WOZ-waardes voor bedrijfspanden, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort, kunt u niet opvragen.

U vraagt de WOZ-waarde digitaal op via wozwaardeloket.nl en toetst een adres, plaats of postcode en huisnummer in.

Belastingen op één aanslag

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

 • onroerende-zaakbelastingen
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing gebruik
 • rioolheffing eigendom
 • hondenbelasting
Kopie aanslag of taxatieverslag opvragen

U kunt gratis een kopie van de aanslag of het taxatieverslag aanvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

Gratis kopie van uw aanslag
Gratis kopie taxatieverslag

Betalen van de aanslag

U kunt de aanslag op drie manieren betalen:

 • U betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging geeft
 • u maakt het bedrag over op IBAN: NL36 BNGH 028 507 4849, ten name van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeentebelastingen.
  U doet dit met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
 • U betaalt met uw pinpas aan de balie van de gemeente

Wanneer u de aanslag heeft ontvangen, kunt u aangeven dat u in 10 termijnen wilt betalen. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven.

Machtiging betalen in termijnen (pdf, 78 kB)
Stopzetten machtiging betalen in termijnen (pdf, 93 kB)
Afspraak aanslag gemeentelijke belastingen betalen

Is uw aanslag lager dan verleden jaar?

Als uw aanslag lager is dan verleden jaar kan het zijn dan de onroerende zaakbelasting ontbreekt op uw aanslag. De reden hiervoor kan zijn dat de waarde van de woning of het pand nog niet is vastgesteld. Dit kan door:

 • een verbouwing van de woning
 • een pas opgeleverde nieuwbouwwoning.

Zodra de waarde is vastgesteld, ontvangt u de onroerende zaakbelasting op uw adres. U mag dan ook gebruik maken van het recht om in tien maandelijkse termijnen te betalen.  

Meerdere bedragen betalen

De gemeente stuurt de aanslag elk jaar voor 1 maart naar u op. Soms kan de gemeente de aanslag niet of niet volledig voor 1 maart opsturen. U ontvangt de aanslag of een gedeelte van de aanslag dan later. Ook kunt u nog een aanslag over een eerder jaar ontvangen. Als u een machtiging heeft afgegeven, schrijven wij maandelijks meerdere bedragen af. Andere betalingsvormen leest u onder "Betalen van de aanslag".

Wijzigen IBAN (rekeningnummer)

Wanneer u een nieuwe IBAN heeft en u heeft een machtiging voor periodieke afschrijving afgegeven, dan geeft u uw nieuwe IBAN zo snel mogelijk door. Vul daarvoor binnen twee weken het formulier 'Wijzigen IBAN' in.

Nog geen machtiging afgegeven

Wanneer u een nieuw IBAN heeft en u wilt via een machtiging betalen, vul dan binnen 2 weken het formulier 'Machtiging periodieke afschrijving' in.

Wijzigen IBAN (nieuw rekeningnummer) (pdf, 91 kB)

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt het eigendomsgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak zoals:

 • woning
 • garagebox
 • kantoor
 • winkel
 • (bouw)grond

Als u in het jaar van de aanslag uw onroerende zaak verkoopt, krijgt u geen belastinggeld terug. U betaalt het gebruikersgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar een niet-woning gebruikt zoals:

 • bedrijfspand
 • winkel
 • kantoor
 • clubgebouw

Als u in het jaar van de aanslag de niet-woning niet meer huurt of gebruikt, krijgt u geen belastinggeld terug.

Kosten

De hoogte van uw onroerende-zaakbelasting hangt af van:

 • de WOZ-waarde van de onroerende zaak dat u heeft of gebruikt
 • het OZB tarief (percentage) voor dat geldende belasting jaar

Percentages OZB in 2020 zijn:

 • eigenaar woning: 0,1108 %
 • eigenaar niet-woning: 0,2579 %
 • gebruik niet-woning: 0,2039 %

Voorbeeld: de WOZ-waarde van uw woning is € 230.000,- U betaalt dan € 230.000,- x 0,1108 % = € 254,- OZB (naar beneden afgerond op hele euro's). Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning, dan betaalt u beide percentages.

WOZ waarde (waardering onroerende zaken)

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen de gemeente een waarde vast, de WOZ-waarde. De mededeling hiervan heet officieel de waardebeschikking (WOZ-beschikking). U ontvangt deze als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand, perceel of grond.

Vanaf 2016 ontvangen ook huurders een beschikking. Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen neemt u contact op met de huurcommissie of met de verhuurder van de woning.

Ook gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels, kantoren, clubgebouwen, enzovoort ontvangen deze beschikking. Deze beschikking kunt u nalezen op de aanslag gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking heeft u nodig als u de aangifte inkomstenbelasting invult. De belastingdienst stelt hiermee het eigenwoningforfait vast. De beschikking vindt u terug in 'Uw belastingdossier' als u deze eerder op uw naam heeft ontvangen. De WOZ-beschikking staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen. U kunt een gratis kopie van de aanslag aanvragen als:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

U kunt ook de WOZ-waarde van een andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. Zie voor uitleg WOZ-waarde van andere woningen. U vindt deze uitleg op deze pagina. 

Uw belastingdossier (hiervoor heeft u DigiD nodig)
Gratis kopie van uw aanslag

Taxatieverslag

Het taxatieverslag bevat informatie over het getaxeerde object, over de kadastrale gegevens en over enkele kenmerken, die van belang zijn voor de waardebepaling. In het taxatieverslag staat ook vermeld:

 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen staan er drie uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Bekijken of opvragen

Als u het taxatieverslag wilt hebben, kunt u dit digitaal inkijken of downloaden via 'Uw belastingdossier'. Dit kan alleen als u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op uw naam heeft ontvangen. U logt hiervoor in met uw DigiD. In Uw belastingdossier kunt u ook uw aanslagen uit het verleden inkijken. Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op uw naam ontvangen? Dan kunt u een kopie van uw taxatieverslag opvragen wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Dordrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag

Vul dan het formulier 'Gratis kopie taxatieverslag' in.

Uw belastingdossier (hiervoor heeft u DigiD nodig)
Gratis kopie taxatieverslag

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Print hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding', vul dit in en stuur het op. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt. Of maak een afspraak met de gemeente en neemt de gevraagde bijlagen mee naar de balie. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de hondenbelasting.

Aanvraag kwijtschelding (pdf, 91 kB)
Afspraak aanvragen kwijtschelding

Bezwaar maken

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 078.

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen? Binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) kunt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier 'Bezwaar heffingen' in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, vul dan het formulier 'Bezwaar waarde' in, hiervoor heeft u DigiD nodig. Let op! Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan het formulier 'Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen' en stuur het volledig ingevuld naar ons op of schrijf zelf een brief. Wanneer u zelf een brief schrijft en bezwaar maakt tegen de waarde, geeft u dan aan welke WOZ-waarde naar uw mening juist zou zijn. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet.

Bezwaar heffingen
Bezwaar waarde
Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 101 kB)

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen