Hondenbelasting

Als u een hond heeft, betaalt u in Hendrik-Ido-Ambacht verplicht hondenbelasting. Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft.

 • 1 hond € 122,64
 • 2 honden € 323,88
 • 3 honden € 525,12
 • 4 honden € 726,36
 • 5 honden € 927,60
 • bij meer honden gelden andere bedragen
 • een geregistreerde kennel € 730,80

Als u naar een andere gemeente verhuist, meldt u uw hond(en) in Hendrik-Ido-Ambacht af. Daarna meldt u uw hond(en) in de nieuwe gemeente aan. Dit gaat niet automatisch.

Online regelen

Hond aanmelden Hond afmelden

Per post of aan de balie aanmelden

U bent verplicht om binnen 14 dagen uw hond(en) aan te melden als:

 • u een hond aanschaft of
 • u met 1 of meer honden in Hendrik-Ido-Ambacht komt wonen

 U kunt de melding op 1 van de volgende 2 manieren regelen:

Bij uw aangifte hondenbelasting hoeft u niets mee te sturen.

Per post of aan de balie afmelden

U bent verplicht om binnen 14 dagen uw hond(en) af te melden als:

 • u uw hond aan een ander geeft of verkoopt
 • uw hond overleden is
 • u uw hond naar een asiel heeft gebracht
 • u met uw hond(en) verhuist naar een andere gemeente. U meldt uw hond(en) in de nieuwe gemeente aan, dit gaat niet automatisch

U kunt de melding regelen op 1 van de volgende 2 manieren:

Hond naar een andere eigenaar

Wanneer u uw hond aan een andere eigenaar heeft overgedragen, meldt u uw hond af via het formulier Afmelden hondenbelasting (pdf, 98 kB).

Hond overleden of naar het asiel

Wanneer uw hond is overleden of u heeft uw hond naar het asiel gebracht, vult u het formulier Afmelden hondenbelasting (pdf, 98 kB) in. U sluit een kopie van de overlijdensverklaring van de dierenarts of dierencrematorium bij of een verklaring van een dierenasiel. 

U mag ook naar de balie van de gemeente komen. U belt voor een afspraak naar telefoonnummer 14 078.

Belastingplicht

Als u uw hond heeft aangeschaft, geldt de belastingplicht vanaf de maand daarna. Als u in Hendrik-Ido-Ambacht komt wonen, geldt de belastingplicht vanaf de maand na uw verhuizing. De plicht eindigt na de maand:

 • waarin uw hond overlijdt
 • u uw hond aan een ander geeft of verkoopt
 • uw hond meeverhuist naar een andere gemeente

Over de eerste 2 maanden dat pups bij hun moeder blijven, betaalt u geen hondenbelasting.

Aanslag gemeentelijke belastingen

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen staat ook de hondenbelasting vermeld. U krijgt een aparte aanslag hondenbelasting als u:

 • al een aanslag gemeentelijke belastingen heeft gekregen en u heeft later uw hond gekregen of
 • na 1 januari met uw hond naar Hendrik-Ido-Ambacht bent verhuisd

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 termijnen betalen. Hiervoor machtigt u de gemeente (pdf, 72 kB) voor de afschrijving van de termijnen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag hondenbelasting kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit heeft alleen zin als u ten onrechte hondenbelasting moet betalen, omdat u geen hond heeft gehad. Hiervoor downloadt u het formulier formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 107 kB) vul dit in en stuur dit op. Lees ook altijd de achterkant van het aanslagbiljet.

Vrijstelling hondenbelasting

De gemeente verleent alleen vrijstelling hondenbelasting als u een hulphond heeft. U vraagt de vrijstelling schriftelijk aan. Hiervoor stuurt u een brief naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht 

Bij uw brief stuurt u een bewijs van de instantie voor hulphonden mee. Bijvoorbeeld van Stichting Hulphond Nederland  of KNGF Geleidehonden.

Heeft u vragen?

Die ontvangen we graag via dit contactformulier.