Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. U hoeft dan geen of minder belasting te betalen. Kwijtschelding vraagt u online aan bij de Digitale Belastingbalie.(DigiD nodig).

DigiD-logo Aanvragen  

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Schriftelijk regelen

Schriftelijk kwijtschelding aanvragen kan ook. Hiervoor gebruikt u het formulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Stuur het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Wat u moet weten
 • vraag zo snel mogelijk kwijtschelding aan. Wij kunnen geen kwijtschelding meer verlenen aan een aanslag die u langer dan 3 maanden geleden betaald heeft
 • per aanslag kunt u 1 keer kwijtschelding aanvragen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u niet opnieuw een aanvraag doen
 • u kunt geen kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting
Wanneer recht op kwijtschelding (normbedragen)

Of u recht heeft op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, hangt af van uw financiële situatie. Wij kijken naar uw inkomen en vermogen. Hiervoor gelden normbedragen. Zit u iets boven een normbedrag, vraag de kwijtschelding dan wel aan. Want misschien komt u toch in aanmerking.

Normbedragen voor inkomen

U woont alleen:

 • u bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.195,66
 • u heeft de AOW-leeftijd: € 1.421,25

U bent getrouwd of woont samen:

 • beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.708,08 samen
 • beiden AOW-leeftijd: € 1.939,44 samen
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.934,44 samen

U bent alleenstaande ouder: € 1.195,66

Normbedragen voor vermogen

Onder vermogen verstaan we alles wat u bezit, behalve uw huis en motorvoertuig. Vermogen is bijvoorbeeld geld op uw bankrekeningen, aandelen, een 2e huis en spullen. 
Voor motorvoertuigen geldt een aparte norm. Uw voertuig mag niet meer dan € 3.350,- waard zijn. Is er overwaarde op uw huis, dan kunt u ook geen kwijtschelding krijgen. Dit berekenen we door de hypotheekschuld af te trekken van de WOZ-waarde.

U woont alleen:

 • u bent tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 3.275,-
 • u hebt de AOW-leeftijd: € 3.275,-
 • u bent geboren voor 1935: € 5.576,-

U bent getrouwd of woont samen:

 • beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 4.350,-
 • beiden AOW-leeftijd: € 4.350,-
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 4.350,-
 • 1 van beiden AOW-leeftijd, 1 van beiden geboren voor 1935: € 6.725,-
 • beiden geboren voor 1935: € 9.000,-

U bent alleenstaande ouder: € 3.950,-

Na uw aanvraag
 • wij beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Daarvoor kijken we naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele huisgenoten. Met het aanvragen van kwijtschelding gaat u ermee akkoord dat wij dit geautomatiseerd toetsen, voor dit jaar en de komende jaren
 • soms moet u aanvullende informatie opsturen. We nemen contact op als dat nodig is
 • u krijgt uiterlijk binnen 90 dagen nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd een beschikking. Hierin staat wat we hebben besloten. Het kan zijn dat u dan nog (een deel) van de gemeentelijke belastingen moet betalen
 • krijgt u kwijtschelding toegewezen, dan hoeft u dit het jaar erna niet opnieuw aan te vragen. Wij toetsen automatisch of u nog steeds recht heeft op kwijtschelding