Tarieven gemeentelijke belastingen

De gemeenteraad stelt elk jaar de tarieven voor de gemeentelijke belastingen vast. Deze tarieven staan beschreven in verschillende belastingenverordeningen. U kunt deze inkijken via internet of bij de gemeente aan de Weteringsingel 1 in Hendrik Ido Ambacht.

Rioolheffing

De gemeente maakt kosten voor een goed werkende gemeentelijke riolering. De rioolheffing is een belasting die de gemeente heft voor deze kosten. Deze kosten heft de gemeente bij:

Gebruikers en eigenaren van woningen:
hieronder vallen ook woonwagens, woonboten, stacaravans en zomerhuizen.  

Het tarief voor gebruikers van woningen bedraagt in 2019:

 • € 2,37 per maand voor éénpersoonshuishoudens 
 • € 4,74 per maand voor meerpersoonshuishoudens

Het tarief voor de eigenaren van woningen bedraagt in 2019 € 122,64 per jaar. 

Gebruikers en eigenaren van niet-woningen zoals: 

 • bedrijven
 • winkels of
 • andere soortgelijke gebouwen

Het tarief voor niet-woningen is afhankelijk van het waterverbruik. In 2019 bedraagt het tarief bij een waterverbruik tot 200 m³ € 56,88 of gedeelte daarvan. Bij een waterverbruik boven 10.000 m³ gelden andere tarieven. Het tarief voor de eigenaren van niet-woningen bedraagt € 122,64 per jaar.

Afvalstoffenheffing

In 2019 betaalt u per maand € 19,13 voor een éénpersoonshuishouden en € 27,18 voor een meerpersoonshuishouden aan afvalstoffenheffing. Ieder huishouden betaalt een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van het huisvuil.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Wie een object bezit, betaalt jaarlijks onroerende-zaakbelastingen (OZB). De gemeente brengt een percentage van de WOZ-waarde als kosten in rekening. In de tabel leest u de percentages.

Onroerende-zaakbelastingen eigenaar (woning)
2019 - percentage: 0,1202%
2018 - percentage: 0,1292%
2017 - percentage: 0,1388%

Onroerende-zaakbelastingen eigenaar (niet woning)
2019 - percentage: 0,2507%
2018 - percentage: 0,2579%
2017 - percentage: 0,2661%

Onroerende-zaakbelastingen gebruik (niet woning)
2019 - percentage: 0,1985%
2018 - percentage: 0,2073%
2017 - percentage: 0,2136%

De berekening voor de aanslag is als volgt:
Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 230.000,-. De aanslag 2019 bedraagt dan € 230.000,- x 0,1202% = € 276,- (naar beneden afgerond op hele euro's)  

Hondenbelasting

Hoeveel u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft:

 • 1 hond € 119,64
 • 2 honden € 315,84
 • 3 honden € 512,04
 • 4 honden € 708,24
 • 5 honden € 904,44
 • bij meer honden gelden andere bedragen
 • een geregistreerde kennel € 712,32

 Meer informatie leest u op de pagina 'Hondenbelasting'.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie stelt u uw vraag via het webformulier. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een antwoord van ons.

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen

Wetgeving