Burgemeester bezoekt Oekraïners

Onlangs bezocht burgemeester Jan Heijkoop het passagiersschip aan de Citadelkade, waar mensen uit Oekraïne tijdelijk wonen. De burgemeester over zijn bezoek:

De situatie in Oekraïne heeft ook gevolgen voor Ambacht, zoals opvang voor mensen die de strijd in Oekraïne ontvluchten. Op deze pagina houden we u op de hoogte.

23 juni 2022

Bericht van de burgemeester: bezoek aan passagiersschip


"Inmiddels hebben ruim 80 Oekraïners tijdelijk onderdak gevonden op het passagiersschip aan de Citadelkade. Vorige week bezocht ik het schip, omdat ik met eigen ogen wilde zien hoe het met de vluchtelingen gaat. Ik wilde hen graag welkom heten en een hart onder de riem steken.


burgemeester Jan HeijkoopOnze tijdelijke inwoners zijn redelijk tot rust gekomen, merkte ik uit de persoonlijke gesprekken die ik met een aantal van hen had. Ondanks de verschrikkelijke aanleiding hier te zijn, voelen ze zich min of meer op hun gemak op het schip. De gastvrije ontvangst die we met z’n allen in Ambacht aan de Oekraïners gaven, speelt daarin mee.


Het leed van deze mensen is groot en ik vind het prachtig om te zien hoe vele harten in Ambacht opengingen om deze mensen een tijdelijk onderdak te bieden. Ze beginnen hun draai te vinden op het schip. Er worden activiteiten gehouden, zo is er een stel dat quizzen organiseert en een kunstenares die indrukwekkende schilderijen maakt en geïnteresseerden aan boord lesgeeft. Een aantal Oekraïners heeft via een uitzendbureau werk gevonden.


Nog iets moois: de Vereniging Ambachtse Ondernemers bedacht en lanceerde een website waarop hulpgoederen voor de Oekraïners wordt gevraagd en geboden. Bijvoorbeeld schildersbenodigdheden voor de kunstenares. Het doet mij veel deugd te horen dat ondernemers uit Ambacht via deze website goederen aanbieden. Neemt u gerust eens een kijkje op www.ambachtwerkt.nl.


Tijdens mijn bezoek merkte ik ook het belang van tolken aan boord. Die helpen vluchtelingen bij formele aangelegenheden, zoals gesprekken met de sociale dienst. Het was heel fijn om, via de tolk, een goed gesprek te kunnen voeren met de mensen op het schip. Dus mochten er vrijwilligers zijn die Oekraïens spreken, zij van harte welkom!


Intussen werken we aan de opvang van meer Oekraïners op het schip. Want er kunnen nog ongeveer 100 vluchtelingen tijdelijk onderdak op vinden. Ik ben er na mijn bezoek van overtuigd dat ook zij zich welkom gaan voelen in Ambacht."


Jan Heijkoop,
burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht

***

19 mei 2022

Ambacht klaar voor huisvesten Oekraïeners

Ambacht kan mensen uit Oekraïne huisvesten. Het passagiersschip dat als huisvesting wordt ingezet en de inrichting op de kade zijn klaar voor gebruik.

We hebben voor de huisvesting van Oekraïners een schip aan het Citadelterrein laten meren. Na de nodige voorbereidingen is deze locatie nu klaar voor het bieden van tijdelijke huisvesting.

passagiersschip Citadelterrein
Het passagiersschip aan het Citadelterrein

"Hartverwarmend"

Burgemeester Jan Heijkoop: "Hoewel de aanleiding triest is, verheugt het mij dat we als Ambacht in staat zijn mensen uit Oekraïne te huisvesten. Hartverwarmend hoe Ambachters, organisaties en het bedrijfsleven klaar stonden om de Oekraïners zich welkom te laten voelen. Ik wens de Oekraïners een prettig verblijf in onze mooie gemeente en hoop dat zij hier rust en afleiding kunnen vinden om hun leed te verzachten."

Komst Oekraïners

De Veiligheidsregio beslist welke Oekraïners vanaf welk moment op deze locatie worden opgevangen. Het schip is door de GGD gekeurd en geschikt bevonden voor kinderen vanaf 12 jaar. Dit heeft te maken met de faciliteit, het feit dat het een schip betreft. De verwachting is dat de eerste mensen in de loop van volgende week arriveren.

Schip en kade

Het schip wordt in normale omstandigheden ingezet als passagiersschip. De hutten zijn van alle gemakken voorzien en er is eet- en recreatieruimte aan boord, maar het schip is bedoeld voor toeristen: mensen die hooguit enkele weken aan boord verblijven en een groot deel van vertier aan land vinden. Het schip zal nu dan ook voornamelijk gebruikt worden als slaapgelegenheid. Op de kade is ruimte voor beweging en ontmoeten. Hier staan portacabins met daarin onder andere een recreatieruimte, een wasgelegenheid voor kleding en opvangruimte voor meegekomen huisdieren. Het schip ligt gemeerd voor een langere periode. Op dit moment gaan we uit van een periode van 6 maanden. Deze periode kan verlengd worden.

Locatie niet toegankelijk

Zowel het schip als het ingericht deel op de kade vormen straks het tijdelijk 'thuis' van de mensen uit Oekraïne. Daarmee is het een privélocatie waar zij zich kunnen terugtrekken en waar hun privacy belangrijk is. De locatie is dan ook niet toegankelijk voor bezoek. Iedereen wordt gevraagd om hier rekening mee te houden en de privacy te respecteren.

Vrijwilligers en hulp

De inventarisatie van benodigde ondersteuning van vrijwilligers, diensten en hulpgoederen is in volle gang. Vereniging van Ambachtse Ondernemers heeft een website gemaakt waar vraag&antwoord elkaar vinden, www.ambachtwerkt.nl. Wilt u als vrijwilliger aan de slag met en voor de mensen uit Oekraïne, zend dan een mail aan oekraine@h-i-ambacht.nl.

 

 

***

12 april 2022

Passagiersschip voor mensen uit Oekraïne

Het college heeft besloten een passagiersschip te huren om als huisvesting voor mensen uit Oekraïne te gebruiken. Het schip ligt straks voor langere periode gemeerd aan de Citadelkade, zo is de bedoeling. Veligheidsregio Zuid-Holland Zuid bepaalt wie op het schip mag verblijven.

Vrijwilligers en hulpgoederen

We verwachen dat er straks behoefte is aan ondersteuning door vrijwilligers en aan bepaalde (hulp)goederen. Welke dat zijn, wordt op dit moment onderzocht. Wilt u zich melden als vrijwilliger, zend dan een mail aan oekraine@h-i-ambacht.nl. We gaan er vanuit u binnenkort meer te kunnen laten weten.

Informatie van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over de opvang van mensen uit Oekraïne vindt u op www.zhzveilig.nl/oekraine.

 

***

maandag 4 april 2022

"Er gaat geen dag voorbij...

...of Ambachters laten zien dat ze mensen uit Oekraïne willen helpen", schrijft burgemeester Jan Heijkoop in zijn nieuwe weblog:

Burgemeester Jan Heijkoop"Het leed van de Oekraïense vluchtelingen is groot. En er gaat geen dag voorbij of Ambacht laat zien dat we deze mensen willen helpen. Ik noemde dat eerder al hartverwarmend.

Niet alleen in Ambacht, ook in de regio werken we samen voor de beste hulp aan de vluchtelingen. Eerst leek de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel een mogelijke opvangplek, maar inmiddels is besloten hier vooralsnog geen gebruik van te maken en de crisisopvang centraler te organiseren. Wel blijft de locatie beschikbaar voor mogelijke opvang, mocht die toch nodig zijn.

Ambacht is aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, die in onze regio verantwoordelijk is voor de vluchtelingenopvang. Deze VRZHZ wil mensen opvangen in grotere locaties, voor Ambacht mogelijk een fllinke salonboot, zodat we vluchtelingen nog beter kunnen ondersteunen en er letterlijk en figuurlijk meer ruimte is voor medische en psychologische hulp en activiteiten.

Particuliere opvang, vrijwilligerswerk en donatie van goederen zijn op dit moment niet nodig. Wellicht maken we daar op een later moment dankbaar gebruik van.


Hebt u vragen over de crisisopvang? Mail deze aan de gemeente via oekraine@h-i-ambacht.nl of kijk op www.h-i-ambacht.nl/oekraine. Wilt u weten wat u kunt doen om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, kijk dan op www. zhzveilig.nl/oekraine.

Dank u wel voor al uw hartelijkheid."


Jan Heijkoop,
burgemeester

***

donderdag 24 maart 2022

(Vooralsnog) geen opvang in oude gymzaal

Inmiddels heeft Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, in onze regio verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen, besloten om de crisisopvang centraler te organiseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van grotere opvanglocaties. Op deze locaties kunnen de vluchtelingen beter ondersteund worden en zijn meer faciliteiten beschikbaar als het gaat om medische en psychische hulp en activiteiten. Dit betekent dat in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel voorlopig geen Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Wel blijft de locatie beschikbaar voor mogelijke opvang, mocht die toch nodig zijn. Meer hierover leest u in de Tweede bewonersbief.

***

vrijdag 11 maart 2022

Ambacht vangt Oekraïners op

Hendrik-Ido-Ambacht maakt zich klaar om Oekraïners op te vangen in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel. De zaal biedt tijdelijk onderdak aan 20 tot 25 mensen. Op dit moment is nog niet bekend tot wanneer de opvanglocatie in gebruik zal zijn. We verwachten binnenkort op meer locaties onderdak te bieden aan mensen uit Oekraïne, voor zowel kortdurend verblijf als voor langere tijd.

Om de mensen rust en ruimte te geven, is een deel van het terrein rond de zaal afgezet met hekken en staat de komende dagen een portier bij de deur. We vragen hierbij om de mensen die in de zaal verblijven, met rust te laten.

Hulp bieden?

Wilt u vrijwilligerswerk doen op de opvanglocatie, dan verwelkomen we dat. Ook zoeken we tolken die Oekraiens naar Nederlands en vice versa kunnen vertalen. En suggesties voor opvanglocaties in Hendrik-Ido-Ambacht blijven welkom. Kunt u ons met een van deze zaken helpen, neem dan contact op met ons via het e-mailadres oekraine@h-i-ambacht.nl. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Ook andersoortige hulp is welkom, kijk op de themapagina van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om te zien waar beheofte aan is: www.zhzveilig.nl/oekraine
 

Opvang in huis momenteel niet nodig

We organiseren de opvang van Oekraïners op bovengeschreven manier en zijn daarom op dit moment zeer terughoudend als het gaat om opvang van Oekraïners bij mensen thuis. Heeft u mensen uit Oekraïne in huis? Dan komen we graag in contact met u, ook dan via het e-mailadres oekraine@h-i-ambacht.nl.

***

donderdag 10 maart 2022

Informatie op themapagina Veiligheidsregio

Net als veel Ambachters houdt de situatie in Oekraïne en het lot van mensen die daar de (dreigende) strijd ontvluchten ook ons, medewerkers van de gemeente, bezig.

Voor wat betreft de werkzaamheden die daaruit voortkomen, werken we nauw samen met andere gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid. Dat doen we als Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en die organisatie heeft een themapagina opgesteld waar we meer informatie geven: www.zhzveilig.nl/oekraine. U ziet daar wat de regio doet aan hulp voor de mensen uit Oekraïne en wat u kunt doen als u wilt helpen. Bijvoorbeeld als u geschikte woonruimte kunt bieden.

Contact met de gemeente

Heeft u een vraag aan ons of heeft u een tip voor ons, mail ons dan via oekraine@h-i-ambacht.nl.

***

donderdag 3 maart 2022

"Houd het hoofd koel en het hart warm" - bericht van burgemeester Jan Heijkoop

 

Beste Ambachters,


Ik denk dat we allemaal heel geschokt zijn over datgene wat de afgelopen tijd in Oekraïne plaatsvindt. Via de media zijn we opgeschrikt door heel veel geweld, vernielingen, slachtoffers, vluchtelingen, van een omvang die zijn weerga niet kent. En ik denk dat we met z'n allen er nooit rekening mee hadden gehouden dat dit zo zou ontsporen. Want er werd veel gedreigd, maar daadwerkelijk zo'n oorlog beginnen, hadden we niet verwacht.

Er is hier sprake van de grootste oorlogsinzet sinds de Tweede Wereldoorlog en sommigen maken zich al ongerust over een Derde Wereldoorlog. Opmerkelijk hierbij is toch het geweldige verzet van de Oekraiense bevolking. Hoe zij hechten aan hun democratie, hoe zij hechten aan hun vrijheid. Het is ingebakken bij dit volk om zich eindeloos te blijven verzetten, dat heeft de geschiedenis ons ook geleerd.

En nu kunnen we blijven hangen in boosheid en machteloosheid, maar ik denk dat het goed is om het hoofd koel te houden. Maar wel met een warm hart, want er wordt toch wel van ons verwacht dat we hulp gaan bieden. Er zijn heel veel goederen nodig. EHBO-materiaal, levensmiddelen, aggregaten, noem maar op... en het moet verzameld worden en het moet gebracht worden.

En dan heb ik het nog niet over de vluchtelingenstroom die bezig is op gang te komen. We zien op verschillende plaatsen met name vrouwen en kinderen die deze kant op komen, Oekraiense mannen die teruggaan om te vechten, een aangrijpend gezicht.

Ik hoop met u dat, ondanks dit oorlogsgeweld, de vredesbesprekingen die hier en daar ook worden opgestart dat die succes mogen hebben. We hopen en bidden daar ook voor.

Ik dank u zeer."


Jan Heijkoop,
burgemeester