Geslachtswijziging aanvragen

Bent u in Hendrik-Ido-Ambacht geboren? Zo ja, dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig hebt.

Voorwaarden

Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten wijzigen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 16 jaar of ou­der om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen
  • U kunt de aan­vraag al­leen in Hendrik-Ido-Ambacht doen als u in Hendrik-Ido-Ambacht ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan vraagt u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­
  • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan doet u het ver­zoek bij de ge­meen­te Den Haag. U heeft een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning en woont mi­ni­maal 1 jaar in Ne­der­land 
Wijziging aanvragen

Wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte vraagt u persoonlijk aan in de Gemeentewinkel. 

Afspraak maken geslachtswijziging

U neemt mee:

  • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs
  • een ver­kla­ring van een aan­ge­we­zen des­kun­di­ge

Aangewezen deskundigen

Op dit moment zijn aangewezen:

  • het Ken­nis- en Zorg­cen­trum voor gen­der­dy­sfo­rie van het VU me­disch cen­trum (VUmc) in Am­ster­dam
  • het Gen­der­team van het Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum Gro­nin­gen (UMCG) in Gro­nin­gen
  • het Gen­der­team van het Cu­ri­um en Leids Uni­ver­si­tair Me­disch Cen­trum (LUMC) in Lei­den

De aanwijzing van andere deskundigen vindt plaats bij het CIBG. De door het CIBG aangewezen deskundigen worden geregistreerd in het BIG-register.

Voornaam/voornamen wijzigen

Tijdens de aanvraag kunt u zelf aangeven welke voornaam of voornamen u wilt hebben na uw geslachtswijziging. De gemeente zet deze op uw geboorteakte.

Kosten

De wijziging van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. Houd wel rekening met kosten voor een nieuw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs).

Verzoek ingediend - en dan?

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wijzigt uw geslacht op uw geboorteakte. Zo nodig geven wij de wijziging door aan de gemeente waar u nu woont. Daarna passen we uw geslacht aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dat moment kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u inleveren.