Voorrang op een sociale woning

Voor het aanvragen van voorrang maakt u een afspraak.

Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

Het is belangrijk dat:

 • u het probleem niet zelf hebt veroorzaakt
 • uw probleem niet was te verwachten
 • u laat zien dat u er alles aan heeft gedaan om uw probleem zelf op te lossen

Kosten

De aanvraag voor een voorrangsverklaring kost € 67,95. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij gepast contant geld. U krijgt géén geld terug. Ook niet als u geen voorrang krijgt.

Afhandeling

De afhandeling duurt een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van uw aanvraag. U krijgt een hierover altijd een brief. Daarin leest u de beslissing op uw aanvraag.

Wanneer voorrang geen voorrang
 • U woont op kamers of bij familie of vrienden
 • U heeft problemen of ruzie met ouders of buren
 • U wilt trouwen of samenwonen
 • U wilt scheiden of uw relatie beëindigen
 • U bent zwanger
 • De woning die u nu heeft, is te klein/te groot geworden
 • Uw woning heeft technisch gebreken/problemen
 • U heeft heimwee naar uw oude buurt
 • Uw woon-/werkafstand is te groot
 • U keert terug nadat u in het buitenland heeft gewoond
 • U heeft de woning waar u nu woont vrijwillig verkocht
 • U moet weg uit uw de woning waar u nu woont, omdat
  • er een vonnis ligt van de rechter door huurschuld, overlast en/of criminele activiteiten
  • de termijn van een tijdelijk huurcontract is afgelopen
 • De reden om voorrang te vragen, is door u zelf veroorzaakt 
 • U heeft voldoende inschrijf tijd opgebouwd in Woonkeus om zelf te kunnen slagen voor een (flat)woning
 • U heeft na het ontstaan van de noodsituatie een sociale huurwoning geweigerd 
Voorwaarden voorrang

Alleen in heel bijzondere gevallen kunt u voorrang krijgen. U moet in elk geval aan de volgende basisvoorwaarden voldoen

 • u mag het probleem niet zelf hebben veroorzaakt
 • uw probleem was niet te verwachten
 • u moet bewijzen dat u er zelf alles aan heeft gedaan om uw probleem op te lossen
 • u moet ingeschreven staan als woningzoekende bij Woonkeus

 Schrijf u in bij Woonkeus Drechtsteden

In het kort: u moet altijd eerst zelf actie ondernemen.

Denkt u recht te hebben op voorrang?

Beantwoord dan eerst de volgende vragen.
1. Staat u ingeschreven als woningzoekende?

 • Ja, bij Woonkeus. Ga verder naar vraag 2
 • Nee. U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

2. Hebt u de afgelopen 8 weken gereageerd op het aanbod van alle geschikte woningen?

 • Ja. Ga verder naar vraag 3
 • Nee. U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

3. Woont u zelfstandig of gaat u weg uit een instelling beschermd wonen?

Het gaat om de volgende instellingen
ASVZ Jados (IVA) Safegroup Vrouwenopvang
het Babyhuis Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest Siriz / het Timohuis
Eddee Miro Thuis Syndion
Eleos Nitzana Vrouwenopvang Timon
Enver Parnassia Groep/Antes zorg Yulius
De Hoop GGZ                     Philadelphia Wijnkoperstraat Gorinchem  
Humanitas 's Heeren Loo Zorggroep (Auriga)  
 • Ja. Ga verder naar vraag 4
 • Nee. U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

4. Staat u 3 jaar of langer ingeschreven als inwoner van de regio Drechtsteden? Of heeft u in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar in deze regio gewoond?

 • Ja. Ga verder naar vraag 5
 • Nee. U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

5. Wij houden ons aan de inkomensgrenzen voor toegang tot de sociale huursector.Per 1 januari 2022 wordt er onderscheid gemaakt tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens:

 • Inkomensgrens eenpersoonshuishoudens: € 40.765
 • Inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 45.014

Bij het bepalen van het inkomen wordt niet getoetst op het vermogen. Ook het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

 • Voldoet u aan de voorwaarden? Ga verder naar vraag 6
 • Is uw inkomen te hoog? U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling

6. Hebt u de Nederlandse nationaliteit of bent u in het bezit van een geldige verblijfsvergunning?

 • Ja.
 • Nee. U kunt geen gebruik maken van de voorrangsregeling
Regelen

Als u aan alle voorwaarden voldoet, belt u gemeente Dordrecht via 14 078 om een afspraak te maken. Een medewerker van de Stadswinkel neemt uw situatie met u door en maakt als het kan een afspraak voor de aanvraag. U komt dan naar het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht) voor het indienen en betalen van uw aanvraag.

Meenemen

Bij uw afspraak in de Stadswinkel van gemeente Dordrecht (Spuiboulevard 300) neemt u bewijs mee.

U heeft klachten over uw gezondheid. U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • verklaring van een arts of specialist of
 • rapport Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

U heeft te maken met bedreiging of mishandeling. U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • uw aangifte bij de politie

U heeft financiële problemen. U neemt mee: 

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • schriftelijke reden waarom uw inkomsten minder zijn geworden (bijvoorbeeld een ontslagbrief)
 • gegevens over uw inkomen van dit moment per maand
 • gegevens over uw inkomen per maand vóórdat u minder inkomsten kreeg
 • bewijs van de kosten van uw hypotheek per maand (bruto en netto)
 • mogelijk het bewijs van uw bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VVE)
 • bewijs van uw kosten voor elektriciteit, gas en water

U bent dakloos buiten uw schuld (bij (grote) ramp of brand). U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bewijs dat u niet meer in de woning kan wonen (onbewoonbaar)
Heeft u voorrang?

Dan:

 • mag u tot 3 maanden (of korter; hangt af van uw situatie) zelf zoeken in het woningaanbod op Woonkeus of
 • krijgt u een woning aangeboden via 1 van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden

Let op!

 • u mag een geschikte woning niet weigeren
 • u krijgt géén voorrang voor een eengezinswoning
Voorrang gaat niet door (vervalt)

Voorrang op een woning gaat niet door (vervalt) als u:

 • een woning weigert of  
 • niet reageert op een aanbod voor een woning

U krijgt van de gemeente géén bericht als uw voorrang niet door gaat. Ook kunt u daar geen bezwaar tegen maken. Deze voorwaarden leest u ook in de brief waarin staat dat u voorrang op een woning heeft gekregen. 

Heeft u vragen?

Vult u het contactformulier in als u een vraag heeft over de voorrangsregeling. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.