Bodeminformatie

U wilt misschien een stuk grond of een huis kopen en u wilt weten of u met schone of vervuilde grond te maken hebt.

Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) kunt u bodeminformatie opvragen over percelen in de regio Zuid-Holland Zuid. U kunt daarvoor het formulier downloaden. De informatie over kosten en verzendadressen staan vermeld in het formulier. Aanvragen voor bodeminformatie kunt u (bij voorkeur via email) naar OZHZ sturen.

Dossiers inzien
De bodeminformatie die u van de omgevingsdienst krijgt, komt uit geautomatiseerde gegevensbestanden en is beknopt. Er worden geen dossiers geraadpleegd. U kunt de informatie uit deze dossiers bij de omgevingsdienst inzien. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Digitale Informatie Voorziening (DIV) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Postadres OZHZ:
Postbus 550
3300 AN Dordrecht