Bodemkwaliteit

De afgelopen jaren zijn veel bodemgegevens verzameld voor alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bodemgegevens zijn gedigitaliseerd en verwerkt tot bodemkwaliteitskaarten. Dankzij de digitale bodemkwaliteitskaart is het eenvoudiger om grond in verschillende zones te vergelijken en de eventuele mogelijkheden voor hergebruik van grond te bepalen. De digitale bodemkwaliteitskaart, met een uitleg, vindt u op de website van de Omgevingdienst.

Hergebruik grond
Het regionale beleid gaat uit van het stand-still principe: wedergebruik van grond is toegestaan als de kwaliteit van de ontvangende bodem daardoor niet verslechtert. U mag dus alleen grond gebruiken van gelijke of betere chemische kwaliteit dan de ontvangende bodem.

Melding van voorgenomen grondverzet
Als uit de digitale bodemkwaliteitskaart blijkt dat het is toegestaan om de grond op een andere plek te gebruiken, moet u dit uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden melden via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit
Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst.

Regels voor gebruik van grond en bagger
Vanaf 1 juli 2008 geldt voor het gebruik van grond en bagger het Besluit bodemkwaliteit. In het besluit staan de voorwaarden waaronder grond en bagger kunnen worden toegepast. Ook zand valt onder 'grond'.

Bodeminformatie opvragen
U wilt misschien een stuk grond of een huis kopen en u wilt weten of u met schone of vervuilde grond te maken hebt. Bij de Omgevingsdienst kunt u bodeminformatie opvragen over percelen in de regio Zuid-Holland Zuid.