Duurzaam in Ambacht

In de wet zijn afspraken gemaakt waar we als gemeente en bewoners aan moeten voldoen om onze omgeving en onszelf te beschermen.

Denk aan bijvoorbeeld wetgeving over lucht-, geluid en bodemkwaliteit.

Extra inspanning

Daarnaast wil de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een extra inspanning leveren. Daarom stelden we in 2015 het actieplan Duurzaamheid op. Hierin zijn acties opgenomen op het gebied van de gebouwde omgeving, openbare ruimte, afval, mobiliteit, milieucommunicatie en -educatie en projecten. Met deze acties willen we inwoners en bedrijven ondersteunen om duurzamer te worden. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Deze zijn uitgewerkt in de bijlage acties bij het actieplan Duurzaamheid.

Goed voor milieu

Afval, hergebruik, duurzaamheid en het milieu hebben veel met elkaar te maken. Wat voor de een afval is, kan voor de ander juist wel waarde hebben. En hoe meer we hergebruiken, des te minder we het milieu belasten. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij!

Website over duurzame energie

Sinds 2 oktober is de website www.drechtstedenenergie.nl online. Hier vinden huiseigenaren, huurders en bedrijven informatie over het verduurzamen van hun huis of bedrijfspand en de overgang naar aardgasvrij. De site is een initiatief van alle organisaties achter het Energieakkoord Drechtsteden. De site wordt de komende maanden verder uitgebreid.