Duurzaam in Ambacht

In de wet zijn afspraken gemaakt waar we als gemeente en bewoners aan moeten voldoen om onze omgeving en onszelf te beschermen.

Denk aan bijvoorbeeld wetgeving over lucht-, geluid en bodemkwaliteit.

Extra inspanning

In 2019 stelden we een nieuw Actieplan Duurzaamheid op. Hierin zijn acties opgenomen op het gebied van de gebouwde omgeving, openbare ruimte, afval, mobiliteit, milieucommunicatie en -educatie en projecten. Met deze acties willen we inwoners en bedrijven ondersteunen om duurzamer te worden. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Ook in 2015 stelden we een actieplan Duurzaamheid op.

Goed voor milieu

Afval, hergebruik, duurzaamheid en het milieu hebben veel met elkaar te maken. Wat voor de een afval is, kan voor de ander juist wel waarde hebben. En hoe meer we hergebruiken, des te minder we het milieu belasten. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij!

Meer weten? 

De gemeenten in de Drechtsteden werken samen met het regionale energieloket. Op www.regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht staat allerlei informatie over het verduurzamen van uw woning.