Externe Veiligheid

Bekendmaking ontwerpbesluit Wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht
In samenspraak met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is de routering gevaarlijke stoffen geactualiseerd. Dit gebeurt in samenspraak met OZHZ om op basis van eenduidigheid, herziening van Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en tussentijdse aanpassingen in de wegenstructuur te komen tot een geactualiseerde routering van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Bij de vaststelling van de route gevaarlijke stoffen wordt de openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Het college van B&W heeft op 7 oktober 2019 het 'ontwerp Wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht' vastgesteld. Dit ontwerp ligt gedurende 6 weken van 23 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ook ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis.

pdf-bestanden
Nota voor herziening Route Gevaarlijke Stoffen HIA
Routering wegenkaart HIA 2019
Leidraad Routeringsbebording ZHZ
Locatie routeringsbebording 2019

Inspraak en vervolg
U kunt in de periode van ter inzage reageren op het 'ontwerp Wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht'. Na verwerking van de eventuele zienswijzen wordt de wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht voorgelegd ter vaststelling door de Raad.  Wilt u uw mening geven over het ontwerp? Kijk hoe u dit kunt doen via de gemeentelijke website onder www.h-i-ambacht.nl/bezwaar.