Geluid

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid behandelt klachten over overlast van geluid. Daarbij gaat het om geluid dat geproduceerd wordt door bedrijven, verenigingen en horeca.

De omgevingsdienst is dag en nacht bereikbaar
T 0888 - 333 555
I www.ozhz.nl

Ook klachten over stank en zicht en milieubedreigende situaties die veroorzaakt worden door bedrijven kunt u via dat telefoonnummer meldeVoor het maken van geluid gelden normen.
Voor evenementen en festiviteiten verleent de gemeente op verzoek ontheffing. Dat betekent dat er in die gevallen meer geluid mag worden gemaakt.
Zie het overzicht van recente en aankomende festiviteiten.

19 september 2020;  sportevenement HIAthlon; geluidshinder tussen 09.30 en 16.00 uur.

 

Klachten over geluidoverlast veroorzaakt door particulieren kunt u melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.

Wat te doen bij geluidoverlast?

Hebt u last van geluid dat wordt veroorzaakt door een bedrijf, vereniging of horeca en vermoedt u dat er meer geluid gemaakt wordt dan toegestaan? Volg dan de volgende stappen:

  • Kijk op het overzicht op de Gemeentepagina of in De Brug of er sprake is van een speciale gelegenheid. U ziet daar ook tot hoe laat er meer geluid geproduceerd mag worden.
  • Weet u van welk bedrijf of vereniging het geluid afkomstig is? Als u dat wilt, dan kunt u contact opnemen met de ondernemer of vereniging. Op die manier kan het geluidsniveau misschien direct omlaag worden gebracht.
  • Brengt telefonisch contact met het bedrijf of de vereniging geen oplossing, of maakt u liever een officiële melding? Bel dan de Omgevingsdienst ZHZ via T 0888 333 555 (dag en nacht bereikbaar).
Geluidsnormen

Het hele jaar door geldt de onderstaande norm, met een opslag van 10 dB als het om muziekgeluid gaat. Het komt erop neer dat je binnen de norm muziek overdag net mag horen bij woningen. Deze regels gelden overigens voor het geluid op de gevel en gaan niet over geluid in de woning. De norm is gebaseerd op een acceptatie bij 90% van de mensen. 10% zal dit nog steeds als overlast ervaren.

  07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur   23:00-07:00 uur
Toegestaan op gevels van woningen      50 dB(A) 45 dB(A)      45 dB(A)  

 

horeca- en industrie
Om Hendrik-Ido-Ambacht aantrekkelijk te houden als woon- en als werklocatie, gelden wettelijke regels en beleidsregels voor de grenswaarden van horeca- en industrielawaai. Voor de industrieterreinen aan de Noord, gelegen in  Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, geldt het zonebeheerplan Aan de Noord.

Wat gebeurt er na een melding van overlast?

Wat gebeurt er na uw melding?
Een medewerker van de Omgevingsdienst gaat een meting verrichten. Ziet u niemand voor uw gevel meten? Dan is het goed om te weten dat er vaak niet op de plek gemeten wordt waar de klacht vandaan komt. De meting vindt plaats daar waar er weinig ander omgevingsgeluid is, zodat er een zuivere meting gedaan kan worden. Ook meet de Omgevingsdienst het best zo dicht mogelijk bij de bron en wordt aan de hand van een rekenmodel bepaald wat dat betekent voor het geluid op de gevels.

Als er inderdaad sprake is van een overschrijding van de norm, dan schrijft de Omgevingsdienst het desbetreffende bedrijf of de vereniging aan. Is het de eerste keer, dan volgt er een waarschuwing. Bij een volgende keer wordt er een last onder dwangsom opgelegd. Voor iedere daarna volgende overtreding moet er een deel van de dwangsom betaald worden.