Geluidbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van een hogere grenswaarde geluid als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Als ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de bouw van woningen, niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden die gesteld zijn in de Wet geluidhinder, dan kunnen de beleidsregels en bijbehorende handreiking met nadere uitwerking worden gebruikt om te beoordelen of de gemeente meewerkt aan het toestaan van een hogere grenswaarde van geluid.

In de beleidsregels staan beschreven:

  • de volgorde van de maatregelen die afgewogen moeten worden en
  • wat aanvaardbaar is aan geluidswaarden (het akoestisch klimaat).

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met afdeling Beleid en Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078.