Grond Water Lucht

Duurzaam zijn betekent ook zuinig omgaan met grond, water en lucht. Op deze pagina leest u waar u meer informatie kunt vinden over die belangrijke onderwerpen.

Grond

RIVM

Heeft u algemene vragen over stoffen in de bodem, zoals asbest, lood en PFOA? Informatie daarover vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, www.rivm.nl. Vul bij de zoekbalk de stof in waar u meer informatie over wilt hebben.

Omgevingsdienst

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Vermoed u vervuiling van grond, meld dit dan online aan OZHZ. Wilt u een stuk grond of een huis kopen en weten of u met schone of vervuilde grond (asbest, lood, pfoa enzovoort) te maken hebt, neem dan contact op met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Meer informatie vindt u op www.ozhz.nl/themas/bodem.

U kunt ook de Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid raadplegen. Die vindt u in Bibliotheek Grond en werd in 2010 opgesteld door Milieudienst Zuid-Holland Zuid, de voorganger van de Omgevingsdienst.

Milieudienst Rijnmond

Relatief dichtbij Hendrik-Ido-Ambacht staan de Dordtse vestigingen van Chemours en DuPont. Die bedrijven beïnvloeden hun omgeving. Sinds 1 juli 2017 voert Milieudienst Rijnmond, DCMR, in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor die vestigingen van Chemours en DuPont, die op hetzelfde industrieterrein gevestigd en onder één vergunning in werking zijn. Meer informatie vindt u op: www.dcmr.nl/dossiers/dossier-chemours-en-dupont.html

Gezondheid 

Wilt u informatie over de invloed van stoffen in de grond op uw gezondheid, neem dan contact op met uw huisarts of met GGD Zuid-Holland Zuid via info@ggdzhz.nl.

Water

Auto wassen; zie tips via onderstaande link

https://www.h-i-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Verkeer_en_vervoer/Tips_voor_het_wassen_van_uw_auto

Omgevingsdienst

Vermoedt u vervuiling van water, meld dit dan online aan OZHZ. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor provincie en de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht. 

Lucht

Omgevingsdienst

Vermoedt u vervuiling van de buitenlucht, meld dit dan online aan OZHZ. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor provincie en de gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid, waaronder Hendrik-Ido-Ambacht. 

Houtvuur

Veel mensen beleven plezier aan een haardvuur, of dat nu binnen of buiten is. Het gebruik van open haarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of recreatief gebruik. Ongeveer 20% van de Nederlandse huishoudens bezit eenn houtkachel of open haard. Het stoken van hout kan voor omwonenden (over)last opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag. Door uw open haard, houtkachel of barbecue minder en korter te laten branden, zorgt u voor minder slechte luchtkwaliteit. En daarmee voor een gezondere leefwereld voor iedereen. Alle reden dus om hout spaarzaam en verstandig te stoken. Tips daarvoor leest u in de folder Bewust stoken doe je zo.​​​