Laadpalen elektrisch rijden

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stimuleert het gebruik van elektrische auto’s.

Elektrisch rijden is beter voor het milieu en uw omgeving, dan het rijden op een normale verbrandingsmotor, want er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden op een elektrische motor. Bovendien maken de laadpalen gebruik van groene stroom.

Laadpalen
Elektrische voertuigen kunnen aan elektrische laadpalen worden opgeladen. U kunt daar namelijk in de meeste gevallen geen gewoon stopcontact voor gebruiken, want dat is niet berekend op het doorgeven van een continue hoge piekstroom van 16 ampère. Het gebruik en het aantal openbare laadpalen in Hendrik-Ido-Ambacht neemt nog steeds toe.

Openbaar, (meestal) niet gratis
De laadpalen zijn openbaar, maar in de meeste gevallen niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geplaatst en geëxploiteerd door verschillende (commerciële) aanbieders.

huidige locaties van de laadpalen:
 

Via de website van Allego waarop ook de nieuw geplande locaties te zien zijn. Bij de laadpalen staat een bord met een witte P en het onderschrift 'Opladen elektrische voertuigen'. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten en aan het opladen zijn, mogen daar geparkeerd staan. Foutparkeerders riskeren een boete.

Aanvragen
Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Particulieren kunnen bij via de website van deze marktpartijen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun buurt.

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn momenteel onderstaande aanbieders bekend:
 

logo allego        logo flow charging
Klik op één van de logo's/aanbieders om uw aanvraag in te dienen.
 
De aanbieder dient de aanvraag daarna in bij ons. Wij toetsen de aanvraag aan de beleidsregels voor oplaadinfrastructuur en letten daarbij onder andere op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied. Na goedkeuring verstrekken we een vergunning en nemen we een verkeersbesluit. De behandeling van een aanvraag duurt minimaal 18 weken.
Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden.

Eigen laadpunt
Voor een laadpunt op eigen terrein heeft u geen vergunning nodig. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen op deze plek niet hun auto mogen parkeren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Gebruik en tarief
De laadpalen worden geplaatst op openbare locaties, maar opladen is niet gratis. De laadpaal bij De Ridderhal is wel in eigendom van de gemeente, daar kunt u uw voertuig gratis laden. Voor het gebruik van deze laadpaal kunt u bij De Ridderhal of het gemeentehuis een oplaadpas lenen. De prijs voor het opladen wordt afgerekend met een oplaadpas, die u zelf kunt aanvragen bij commerciële aanbieders zoals de ANWB, Nuon, Essent en Eneco.

De hoogte van het tarief voor het gebruik van de laadpaal wordt bepaald door de aanbieder van de laadpaal (bijvoorbeeld Allego) en de aanbieder van uw oplaadpas (bijvoorbeeld ANWB, Nuon, Essent, Eneco, enzovoort.) en niet door de gemeente. Voor vragen over de tarieven voor het opladen of gebruik van een oplaadpas of laadpaal kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aanbieder(s).  

Informatie voor commerciële aanbieders
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft beleidsregels voor oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen vastgesteld. Op basis van deze beleidsregels kunnen marktpartijen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur en verzoeken om een verkeersbesluit waarbij een of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente betaalt niet mee aan de plaatsing en de exploitatie/ het beheer van een oplaadpaal.

Meer informatie
Voor vragen over het gebruik van een laadpaal, laadtarieven of storingen kunt u contact opnemen met Allego via het contactformulier op hun website of telefonisch via 088-7500300 of 0800-3745337 (storingen).
Wilt u meer weten over laadpalen voor elektrische auto’s, stel uw vragen dan via ons mailadres gemeente@h-i-ambacht.nl. We beantwoorden uw vragen graag.