Netwerk Duurzaam Ambacht

Iedere dag een beetje duurzamer: We willen samen met Ambachters werken aan een nog duurzamere gemeente. We delen graag goede voorbeelden en willen elkaar inspireren en zetten daarom een duurzaam netwerk op. Samen bereiken we meer!

logo duurzaam Ambacht 2021

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Duurzaam Ambacht

De nieuwsbrief Duurzaam Ambacht vormt een verbindende factor voor het duurzaam netwerk in Ambacht, dat zich steeds meer uitbreidt. De gemeente hecht veel belang aan dit netwerk; juist door samen te werken bereiken we meer. Daarom brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit. Abonneren op de nieuwsbrief kan via bit.ly/DuurzaamAmbachtnb. In het archief op Duurzaam Ambacht vindt u eerdere edities.

Actieplannen Duurzaamheid


Een duurzame gemeente is niet alleen beter voor de toekomst van mens en milieu, maar levert ons ook belangrijk economisch voordeel op. In 2019 stelden we een nieuw Actieplan Duurzaamheid op. Hierin staan acties voor de gebouwde omgeving, openbare ruimte, afval, mobiliteit, milieucommunicatie en -educatie en -projecten. Met deze acties willen we inwoners en bedrijven ondersteunen om nog duurzamer te worden. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Ook in 2015 stelden we een actieplan Duurzaamheid op.


Heeft u ideeën of vragen over duurzaamheid in Hendrik-Ido-Ambacht? Stuur een e-mail naar duurzaam@h-i-ambacht.nl.