Bomenplan Hendrik-Ido-Ambacht

Tot maart 2021 planten we meer dan 250 bomen extra in Ambacht. Op deze pagina ziet u waar die bomen komen te staan.

Tussen november en maart 2021 planten we 258 bomen in ons groene dorp: 98 extra bomen en herplant van 160 ter vervanging van gekapte dode en zieke bomen.

Onderdeel van plan voor 500 extra bomen in Ambacht

Het werk is deel van het plan om 500 nieuwe bomen in het dorp te planten. Daar begonnen we in 2018 aan. Na het planten van de 98 extra bomen in het komend plantseizoen staat de teller op 319 nieuwe bomen. Daarnaast planten we voor iedere gekapte boom op openbare grond op dezelfde plek of ergens anders in Ambacht een nieuwe, passende boom terug. 

Boomveiligheidscontroles

Ook gaan we boomveiligheidscontroles houden. Bomen die ernstig ziek of dood zijn, kunnen onveilig zijn. Vallende takken kunnen schade of letsel veroorzaken en in het ergste geval kan de hele boom omvallen. Zulke onveilige bomen moeten daarom geveld of gekapt worden. Voor iedere boom die we verwijderen, wordt een nieuwe geplant. Dat kan niet altijd op dezelfde plek. Bijvoorbeeld als de boom op een plek stond waar eigenlijk geen boom moet staan, bijvoorbeeld om beperkingen in of boven de grond. Het is belangrijk dat boomwortels de ruimte hebben en de boom ook boven de grond voldoende ruimte heeft om te groeien.

Klimaatrobuust, biodivers en passend in de buurt

Bij de keuze in nieuwe bomen houden we rekening met wat past in de wijken, plantsoenen en parken van Ambacht. Bij de eerste bomen aan de Sophialaan gaat het om esdoorn, krentenboomje, kastanje, appel, peer, eik, wilg en linde. De bomen moeten tegen veranderende weersomstandigheden kunnen, zoals heftigere regen en drogere zomers. Ook kiezen we voor bomen die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en andere insecten. Ook dat draagt bij een grotere biodiversiteit.