Groenbeleid

Hendrik-Ido-Ambacht groeit en bloeit. In de gemeente staan bijna 13.000 gemeentelijke bomen. Ze staan langs straten, wegen en in plantsoenen en parken. In totaal zijn er meer dan 300 boomsoorten in de gemeente aanwezig. Voor diverse dieren als vogels, vleermuizen en insecten zijn bomen belangrijke nestel- en foerageerplaatsen. Bomen zorgen voor een fijne leefomgeving voor mens en dier.

Bomenbeleid 2018 - 2032 

Groene kaart

kwaliteitseisen
GKB Barendrecht verzorgt al het groenonderhoud in onze gemeente. Dat gaat dan om het openbaar groen, de bomen, de watergangen, het ruwe gras, speeltoestellen en onkruidbestrijding. Het onderhoud moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, dat noemen we de beeldkwaliteit. Hierin staat bijvoorbeeld hoe lang het gras mag zijn, hoeveel stoeptegels er scheef mogen liggen, hoeveel zwerfafval er mag liggen en hoe hoog het onkruid mag staan.

onkruidbestrijding
Om onkruid in plantsoenen te verwijderen wordt er geschoffeld. Voor onkruidbestrijding op verhardingen passen we een duurzame methode toe, namelijk heet water en hete lucht. We mogen geen gebruik meer maken van chemische onkruidbestrijding. Door deze methode is er meer onkruid te zien in de gemeente. Maar dit valt nog steeds binnen de beeldkwaliteit. Wilt u informatie over uw wijk en welke beeldkwaliteit daarbij hoort? Kijk dan op het PDF-bestandkeuringsprotocol IBOR (6128 kB).

'Vergroenen' van je tuin

Op deze pagina leest u hoe u uw eigen tuin groener kunt maken. 'Tegel eruit, groen erin', op deze wijze kunt u als inwoner een bijdrage leveren aan een groener Ambacht. Bomen helpen bij het aanpassen aan klimaatwisselingen; ze bieden verkoeling bij hitte, hebben een waterbergende werking bij regen, vangen stoffen af, beïnvloeden de luchtvochtigheid en breken de wind. Voor meer informatie, zie www.huisjeboompjebeter.nl.

Erfgrens

In het Burgelijk Wetboek (artikel 5:42) staat de hoofdregel dat er geen bomen mogen staan binnen twee meter van de erfgrens en heggen binnen een halve meter (de verboden zone). Er zijn echter een aantal uitzonderingen;

  • het mag wel als de boom, heg of struik niet boven de ergafscheiding komt.
  • het mag wel als de buren geen bezwaar hebben. U kunt dit bijvoorbeeld laten vastleggen bij een notaris.
  • als een boom, heg of struik meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat. Dan is het mogelijk dat de verplichting tot verplaatsing is verjaard. Hier hangt wel een bewijslast aan.