Actieplan lokale economie

Ondernemers zijn de economische ruggengraat van onze gemeente, het vliegwiel om zaken in beweging te krijgen..

Dat geeft het college van B&W aan in zijn coalitieprogramma 2014-2018.

Een van de doelstellingen is het opstellen en uitvoeren van eenPDF-bestandActieplan lokale economie (445 kB).

Wethouder Economie André Flach heeft het plan samen met ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht en bestuursleden van de Vereniging van Ambachtse Ondernemers opgesteld.
Het Actieplan moet er voor zorgen dat ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht zich maximaal kunnen richten op waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen.

Lokale economie

Acties

In het actieplan staat een pakket aan heel concrete acties, maatregelen en voornemens om het ondernemersklimaat te verbeteren. Gemeente en ondernemers willen de acties uit het plan samen gaan uitvoeren:

  • netwerkbijeenkomsten van de VAO voor Ambachtse ondernemers en detailhandelaars
  • onderzoek naar mogelijkheden voor collectieve inkoop, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van bedrijven
  • bereikbaarheid bedrijven verbeteren, bijvoorbeeld door de aanleg van een extra uitrit bij het parkeerterrein van winkelcentrum de Reeweg
  • bedrijven en gemeente nodigen bij aanbestedingen bewust minimaal 1 Ambachtse ondernemer uit
Goed ontvangen

Elkaar vaker treffen en lokale bedrijven uitnodigen bij aanbestedingen is goed voor de lokale economie. “Het is belangrijk om de euro's in het dorp te houden", aldus de heer Swaneveld namens winkeliersvereniging De Schoof. De heer Mol (voorzitter van de VAO): “Het plan is eenvoudig, overzichtelijk en door alle partijen uit te voeren aan de hand van de actielijst.”

Haalbaar en concreet

Wethouder Economie André Flach is enthousiast over de inhoud en de uitvoerbaarheid van het Actieplan. “Bij het overleg met ondernemers heb ik gemerkt dat zij in grote lijnen tevreden zijn met het ondernemersklimaat in onze gemeente. Daar ben ik blij mee. Wij zetten met dit plan onze rol als aanjager nog sterker aan."

"Het is geen dikke nota geworden, maar 5 A4-tjes met concrete punten. We doen wat mogelijk is en ondersteunen ondernemers daar waar dat kan. Ook pakken we kleine ergernissen aan. Daarnaast vind ik het winst dat de VAO en winkeliersverenigingen hebben besloten om op basis van het plan meer samen op te gaan trekken," aldus de wethouder.