Convenant Ondernemersfonds ondertekend

Onder een stralende zon en in bijzijn van bestuurders tekenden Gert de Jong van de VAO en wethouder Economie André Flach het convenant Ondernemersfonds Ambacht.

Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht kan nu verder werken aan het opzetten van het fonds, zoals het bepalen van de trekkingsgebieden. 

Fonds

Op initiatief van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO) en de Detailhandelsraad besloot de gemeenteraad vorig jaar een ondernemersfonds op te laten richten. Alle ondernemers in Ambacht dragen sinds dit jaar via een verhoging op het OZB-tarief bij aan het fonds. Als de trekkingsgebieden duidelijk zijn, kunnen ondernemers,
vastgoedeigenaren, zorginstellingen, onderwijs, sport en andere maatschappelijke instellingen samen bestedingsdoelen bepalen en die bekostigen met een aanspraak op het fonds.

Ondertekening convenant Ondernemersfonds
Wethouder Economie André Flach (rechts): “Het ondernemersfonds maakt Ambachtse ondernemers slagvaardiger en is in goede handen bij het bestuur.” Naast hem Gert de Jong, voorzitter van de stichting, secretatris Wim Bergsen en bestuurslid Marjet Os.

Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht

Het ondernemersfonds wordt bestuurd door Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht. Voorzitter is Gert de Jong: "Met het Ondernemersfonds is er geld beschikbaar wat er anders niet was geweest. Dit biedt kansen om bedrijventerreinen en winkelcentra een kwalitatieve impuls te geven. Daar zijn we enthousiast over en dat enthousiamse delen we graag met alle Ambachtse ondernemers. We hopen veel van hun initiatieven en ideeën te kunnen omarmen."

Convenant

De gemeente en de stichting hebben juridische en financiële afspraken vastgelegd in het convenant. De afspraken gaan onder andere over de samenwerking, de subsidie en de prestaties die wederzijds verwacht worden. De ondertekening vond plaats tijdens de jaarlijkse barbecue van de gemeente en de VAO. Wethouder Flach tekende het convenant namens de gemeente. Namens Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht, tekenden Gert de Jong als voorzitter en Wim Bergsen als secretaris van het fonds.

Meer informatie vindt u op www.ondernemersfondsambacht.nl.